Doreta 37,5 mg+325 mg, tabl.powl.,(i.rów),PhP,Rum, 30 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Doreta 37,5 mg+325 mg, tabl.powl.,(i.rów),PhP,Rum, 30 szt

12,09

Kupujący Doreta, 37,5 mg+325 mg, tabl.powl.,(i.rów),PhP,Rum, 30 szt
Kupowali również