Etform 850 850 mg, tabletki powlekane, 60 szt


Zdjęcie podglądowe recepty

Etform 850 850 mg, tabletki powlekane, 60 szt

14,95

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na E

Cukrzyca niezależna od insuliny (typu 2), zwłaszcza u pacjentów z nadwagą, gdy za pomocą przestrzegania diety i ćwiczeń fizycznych nie można uzyskać prawidłowego stężenia glukozy we krwi. Lek Etform może być stosowany jako jedyny lek lub w leczeniu skojarzonym z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub z insuliną.

Zwiększa wrażliwość komórek na insulinę, zmniejsza wchłanianie glukozy w jelitach, zmniejsza wytwarzanie glukozy w wątrobie.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Etform 850 może bardzo rzadko powodować wystąpienie (może wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów) bardzo ciężkiego działania niepożądanego określanego jako kwasica mleczanowa. Jeżeli wystąpi ona u pacjenta, należy przerwać przyjmowanie leku Etform 850 i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem, gdyż kwasica mleczanowa może doprowadzić do śpiączki.

Inne możliwe działania niepożądane:

Bardzo często (mogą występować częściej niż u 1 na 10 osób): nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha, utrata apetytu. Objawy te występują głównie na początku leczenia i w większości przypadków przemijają samoistnie. Aby im zapobiec, najlepiej przyjmować tabletki podczas posiłku lub po nim, w 2 lub 3 dawkach w ciągu dnia.

Często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób): zaburzenia smaku

Bardzo rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób): zmniejszone wchłanianie witaminy B12 w jelicie u pacjentów stosujących Etform 850 przez długi czas, zaczerwienienie skóry, świąd, swędząca wysypka, nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby lub zapalenie wątroby, które może powodować: - uczucie zmęczenia - utratę apetytu - zmniejszenie masy ciała - zażółcenie skóry i białek oczu. Jeśli wystąpią takie objawy, należy odstawić Etform 850 i zwrócić się bezpośrednio do lekarza.

Kiedy nie stosować leku Etform 850: 

 • jeśli pacjent ma uczulenie na metforminę lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli pacjent ma znacznie zmniejszoną czynność nerek; 
 • jeśli pacjent ma niewyrównaną cukrzycę np. z ciężką hiperglikemią (duże stężenie glukozy we krwi), nudności, wymioty, biegunkę, nagłe zmniejszenie masy ciała, kwasicę mleczanową (patrz niżej „Ryzyko kwasicy mleczanowej”) lub kwasicę ketonową. Kwasica ketonowa to choroba, w przypadku której substancje nazywane ciałami ketonowymi kumulują się we krwi i która może doprowadzić do cukrzycowego stanu przedśpiączkowego. Do objawów należą: ból żołądka, szybki i głęboki oddech, senność lub nietypowy owocowy zapach z ust. 
 • jeśli pacjent ma zaburzenia czynności wątroby; 
 • jeśli pacjent regularnie spożywa duże ilości alkoholu; 
 • jeśli pacjent jest odwodniony, np. na skutek utrzymującej się lub ciężkiej biegunki, lub długotrwałych wymiotów 
 • jeśli pacjent jest leczony z powodu niewydolności serca; 
 • jeśli pacjent przebył niedawno zawał mięśnia sercowego; 
 • jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia krążenia; 
 • jeśli pacjent ma trudności w oddychaniu; 
 • jeśli pacjent ma ciężkie zakażenie, wpływające np. na czynność płuc, drogi oddechowe lub nerki.

Przed zastosowaniem leku Etform 850 należy omówić to z lekarzem, jeśli którakolwiek z wymienionych sytuacji dotyczy pacjenta:

 • pacjent ma objawy obniżonego stężenia cukru we krwi, takie jak: - osłabienie - zawroty głowy - nasilone pocenie się - przyspieszona czynność serca - zaburzenia widzenia - trudności w koncentracji. Jeśli wystąpią takie objawy, należy zjeść lub wypić coś zawierającego cukier. Sam lek Etform 850, w odróżnieniu od innych leków przeciwcukrzycowych, nie może spowodować nadmiernego zmniejszenia stężenia cukru we krwi.
 • otyłość. Należy przestrzegać diety z kontrolowaną ilością kalorii. 
 • stosowanie innych leków

 

Dzieci w wieku poniżej 10 lat: Nie zaleca się stosowania leku Etform 850 w tej grupie wiekowej.

Jeśli pacjent będzie miał wstrzyknięty do krwi środek kontrastujący zawierający jod, na przykład w celu badania rentgenowskiego lub tomografii komputerowej, musi przerwać przyjmowanie leku Etform 850 przed lub najpóźniej w momencie takiego wstrzyknięcia. Lekarz zdecyduje, kiedy pacjent musi przerwać i wznowić leczenie lekiem Etform 850. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Pacjent może wymagać częstszych kontroli stężenia glukozy we krwi i oceny czynności nerek lub też modyfikacji dawki leku Etform 850 przez lekarza. Szczególnie ważne jest poinformowanie o stosowaniu:

 • leków zawierających alkohol
 • glikokortykoidów, leków zapobiegających odrzuceniu przeszczepionego narządu, zmniejszających stan zapalny (np. skóry) lub stosowanych w leczeniu astmy 
 • leków rozszerzających drogi oddechowe, takich jak salbutamol, fenoterol i terbutalina 
 • leków zwiększających wytwarzanie moczu (leki moczopędne) 
 • leków stosowanych w leczeniu bólu i stanu zapalnego (NLPZ i inhibitory COX-2, takie jak ibuprofen i celekoksyb) 
 • pewnych leków stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (inhibitory ACE i antagoniści receptora angiotensyny II) 
 • leków zmniejszających stężenie cukru we krwi, takich jak insulina lub leki doustne. Przyjmowanie tych leków razem z lekiem Etform 850 może powodować nadmierne zmniejszenie stężenia cukru we krwi.

 

Należy unikać spożywania nadmiernych ilości alkoholu podczas przyjmowania leku Etform 850, gdyż może to zwiększyć ryzyko kwasicy mleczanowej.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża: Pacjentki w ciąży lub planujące ciążę nie powinny przyjmować leku Etform 850. O istniejącej lub planowanej ciąży należy poinformować lekarza, gdyż w takim przypadku stosowanie leku Etform 850 powinno być przerwane i zastąpione leczeniem insuliną. 

Karmienie piersią: Jeśli pacjentka karmi piersią, nie powinna przyjmować leku Etform 850 bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

Etform 850 stosowany sam w leczeniu cukrzycy nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Jeśli pacjent przyjmuje oprócz leku Etform 850 również inne leki przeciwcukrzycowe, stężenie glukozy we krwi może stać się zbyt małe. W takim przypadku zmniejsza się zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Przed podjęciem opisanych czynności należy omówić to z lekarzem

Doustnie. Dawkę i częstotliwość stosowania leku ustala lekarz. Tabletki powlekane należy połykać w całości popijając szklanką wody podczas lub po posiłku.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Etform 850: W razie przyjęcia zbyt dużej ilości leku Etform 850 należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub udać się do najbliższego szpitala. Przedawkowanie leku Etform 850 nie powoduje zbyt małego stężenia glukozy we krwi, ale zwiększa ryzyko nadmiernego zakwaszenia krwi kwasem mlekowym (kwasica mleczanowa). W ciągu kilku godzin mogą wystąpić: ból mięśni ze skurczami, głębszy i szybszy oddech, utrata przytomności i śpiączka. Stan taki wymaga natychmiastowego leczenia w szpitalu.

Pominięcie przyjęcia leku Etform 850: Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku, powinien ją pominąć i zażyć następną dawkę w zaleconym czasie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Etform 850: Przerwanie stosowania leku Etform 850 bez konsultacji z lekarzem może spowodować niekontrolowane zwiększenie stężenia cukru we krwi, a to z kolei zwiększy ryzyko długotrwałych powikłań dotyczących np. oczu, nerek i naczyń krwionośnych.

Substancją czynną jest chlorowodorek metforminy. Każda tabletka powlekana zawiera 850 chlorowodorku metforminy, co odpowiada 662,9 mg zasady metforminy.

Pozostałe składniki to: powidon K 90, magnezu stearynian, hypromeloza, makrogol 4000, tytanu dwutlenek (E171).

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tekturowym pudełku, blistrze lub butelce po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania.

Kupujący Etform 850, 850 mg, tabl.powl., 60 szt, bl(6x10)
Kupowali również