Etform SR 750 mg, tabl.o przedł.uwaln., 60 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Etform SR 750 mg, tabl.o przedł.uwaln., 60 szt

18,38

Kupujący Etform SR, 750 mg, tabl.o przedł.uwaln., 60 szt
Kupowali również