Fenactil 4%, krople doustne, (40 mg/g), 10 g


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Fenactil 4%, krople doustne, (40 mg/g), 10 g

5,53

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na F

Fenactil jest wskazany:

  • w schizofrenii i innych psychozach, zwłaszcza psychozach paranoidalnych, manii i hipomanii
  • jako lek wspomagający w krótkotrwałym leczeniu stanów lękowych, pobudzenia psychoruchowego, gwałtownych lub niebezpiecznych zachowań impulsywnych
  • w czkawce opornej na leczenie
  • w nudnościach i wymiotach w chorobach terminalnych, gdy inne leki są nieskuteczne lub niedostępne
  • jako lek ułatwiający wprowadzanie do hipotermii (zapobieganie wystąpieniu dreszczy)
  • w schizofrenii dziecięcej i autyzmie.

Wykazuje silne działanie przeciwpsychotyczne oraz uspokajające. Wywiera umiarkowane działanie przeciwlękowe i przeciwautystyczne. Działa również przeciwwymiotnie.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Do najczęstszych działań niepożądanych wywoływanych przez chloropromazynę należą zaburzenia neurologiczne.

Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Zahamowanie czynności szpiku.

Produkt nie powinien być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią, o ile lekarz nie uzna, że jego zastosowanie jest konieczne.

Lek wpływa negatywnie na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Dawkę i częstotliwość przyjmowania preparatu ustala lekarz.

1 g (31 kropli) zawiera 40 mg chloropromazyny chlorowodorku (Chlorpromazini hydrochloridum). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sacharoza 84,5 mg, etanol 96% (v/v) 100 mg.

Kupujący Fenactil, 40 mg/g, krople doustne, 10 g
Kupowali również