Gopten 4 mg, kapsułki twarde, 28 szt. (import równoległy Delfarma - Czechy)


Zdjęcie podglądowe recepty

Gopten 4 mg, kapsułki twarde, 28 szt. (import równoległy Delfarma - Czechy)

28,69

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na G

Lek Gopten 4,0 stosowany jest w leczeniu:

 • łagodnego lub umiarkowanego nadciśnienia tętniczego,
 • zaburzeń czynności lewej komory po zawale mięśnia sercowego,
 • objawowej niewydolności serca.

Substancją czynną leku Gopten 4,0 kapsułki twarde jest trandolapryl. Lek należy do grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE). Trandolapryl wchłania się szybko z przewodu pokarmowego, a następnie w wątrobie ulega przemianie do silnie i długo działającego czynnego metabolitu - trandolaprylatu. Podawanie trandolaprylu w dawkach leczniczych pacjentom z nadciśnieniem tętniczym powoduje znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego mierzonego u pacjenta w pozycji leżącej oraz stojącej. Działanie obniżające ciśnienie krwi ujawnia się po godzinie i utrzymuje przez 24 godziny, przy czym maksymalne działanie obserwowane jest między ósmą a dwunastą godziną po podaniu.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często (u 1 do 10 pacjentów ze 100 pacjentów): ból głowy, zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, niedociśnienie tętnicze, kaszel, osłabienie.

Nie należy stosować leku:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na trandolapryl lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku lub na inny inhibitor konwertazy angiotensyny,
 • jeśli u pacjenta po podaniu innego leku z grupy, do której należy Gopten 0,5 wystąpił obrzęk naczynioruchowy (obrzęk dowolnej okolicy ciała, który w przypadku obrzęku gardła i krtani może utrudnić połykanie i oddychanie),
 • jeśli u pacjenta stwierdzono dziedziczny lub idiopatyczny (o nieustalonej przyczynie) obrzęk naczynioruchowy,
 • u kobiet po trzecim miesiącu ciąży. Należy również unikać stosowania leku Gopten 0,5 we wczesnym okresie ciąży,
 • jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie tętnicze, zawierającym aliskiren,
 • jeśli pacjent przyjmował lub obecnie przyjmuje lek złożony zawierający sakubitryl i walsartan (stosowany w leczeniu pewnego rodzaju długotrwałej (przewlekłej) niewydolności serca u dorosłych), ponieważ zwiększa się ryzyko obrzęku naczynioruchowego (szybkiego obrzęku tkanki podskórnej, w okolicy takiej, jak gardło).

 

Należy poinformować lekarza, jeśli stosowany jest którykolwiek z wymienionych poniżej leków, ponieważ należy wtedy zachować szczególną ostrożność:

 • inhibitory neprylizyny, takie jak racekadotryl, z powodu zwiększonego ryzyka wystąpienia obrzęku naczynioruchowego (nagły obrzęk skóry, np. w okolicy gardła),
 • leki moczopędne,
 • leki moczopędne oszczędzające potas, takie jak np. spironolakton, kanrenon, amiloryd, triamteren, eplerenon,
 • suplementy potasu (w tym substytuty soli kuchennej), leki moczopędne oszczędzające potas i inne leki zwiększające stężenie potasu we krwi (np. trimetoprim i kotrimoksazol, stosowane w zakażeniach wywołanych przez bakterie; cyklosporyna, lek immunosupresyjny stosowany w zapobieganiu odrzuceniu przeszczepionego narządu oraz heparyna, lek stosowany w celu rozrzedzenia krwi, aby zapobiec zakrzepom),
 • leki przeciwcukrzycowe (insulina lub doustne leki przeciwcukrzycowe),
 • lit,
 • leki znieczulające,
 • allopurynol (stosowany w leczeniu dny moczanowej),
 • prokainamid (stosowany w leczeniu zaburzeń rytmu serca),
 • cytostatyki (stosowane w chorobach nowotworowych),
 • leki immunosupresyjne (działające na układ odpornościowy),
 • glikokortykosteroidy o działaniu ogólnym (leki o działaniu przeciwzapalnym),
 • leki sympatykomimetyczne (leki zwężające naczynia krwionośne),
 • leki przeciwpsychotyczne i trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne,
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne (w tym kwas acetylosalicylowy stosowany w większych dawkach jako lek przeciwzapalny, np. w celu łagodzenia bólu),
 • leki zmniejszające kwaśność soku żołądkowego,
 • preparaty złota we wstrzyknięciu (stosowane w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów).

 

Alkohol zwiększa ryzyko niedociśnienia.

Nie jest wskazane prowadzenie pojazdów ani obsługiwanie maszyn w ciągu kilku godzin po przyjęciu pierwszej dawki leku lub po zwiększaniu dawki leku.

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.

Substancją czynną leku jest trandolapryl. Każda kapsułka twarda zawiera 4 mg trandolaprylu.

Pozostałe składniki to: skrobia kukurydziana, laktoza jednowodna, powidon (K25), sodu stearylofumaran oraz składniki wieczka i korpusu kapsułki: żelatyna, tytanu dwutlenek (E171), erytrozyna (E127), żelaza tlenek czarny (E172), żelaza tlenek żółty (E172), sodu laurylosiarczan.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.

Kupujący Gopten 4.0, 4 mg, kaps.twarde,(i.row),Delf,Czechy, 28 szt
Kupowali również