Gynoxin 20 mg/g (2%),krem dopochw.,(i.rów),Delf,Belg,35 g


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Gynoxin 20 mg/g (2%),krem dopochw.,(i.rów),Delf,Belg,35 g

28,12

Kupujący Gynoxin, 20 mg/g (2%),krem dopochw.,(i.row),Delf,Belg,35 g
Kupowali również