Zdjęcie produktu Hederasal

Hederasal Syrop, (26,6 mg/5 ml), 125 g

Syrop Hederasal jest naturalnym preparatem roślinnym zawierającym w swoim składzie wyciąg z liści bluszczu, który działa wykrztuśnie i rozkurczająco na mięśnie gładkie oskrzeli.

17,69

Kategorie:
CIĄŻA I DZIECKO » Zdrowie dziecka
Przeziębienie i grypa » Kaszel mokry » Syropy

Tagi:
syrop, kaszel, bluszcz, herbapol, zapalenie oskrzeli, problemy z odkrztuszaniem

Zalecany jest w celu łagodzenia dolegliwości kaszlowych w stanach zapalnych górnych dróg oddechowych z utrudnionym odkrztuszaniu i zalegającą wydzieliną.

Wyciąg z liści bluszczu działa wykrztuśnie i rozkurczowo na mięśnie gładkie oskrzeli. Zmniejsza częstotliwość oraz bolesność ataków kaszlu. Rozrzedza zalęgającą w drogach oddechowych gęstą wydzielinę. Ułatwia odkrztuszanie, łagodzi odruch kaszlowy, nie blokuje odruchów kaszlu. W przypadku stosowania preparatu w dawkach większych niż zalecane mogą wystąpić: podrażnienia żołądka i jelit, wymioty i biegunka.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane przedstawiono zgodnie z klasyfikacją narządów i układów wg MedDRA oraz częstością występowania: nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Podczas stosowania syropu Hederasal mogą wystąpić: Zaburzenia żołądka i jelit (nudności, wymioty, biegunka) – częstość nieznana. Zaburzenia układu immunologicznego (reakcje alergiczne: wysypka, pokrzywka, duszności) - częstość nieznana. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i zasięgnąć porady lekarskiej.

Kiedy nie stosować leku Hederasal:

  • Jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną, w tym na rośliny z rodziny araliowatych - Araliaceae lub którąkolwiek substancję pomocniczą
  • Ze względu na możliwość nasilenia się objawów ze strony układu oddechowego podczas stosowania leków o działaniu sekretolitycznym (wykrztuśnym) nie należy stosować leku u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

 

Przed rozpoczęciem stosowania leku Hederasal należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. Uporczywy lub nawracający kaszel u dzieci w wieku od 2 do 4 lat wymaga rozpoznania przez lekarza przed zastosowaniem leczenia. Gdy wystąpią duszności, gorączka, krwawa lub ropna plwocina, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Jednoczesne stosowanie tego leku z opioidowymi środkami przeciwkaszlowymi, takimi jak kodeina czy dekstrometorfan, nie jest zalecane bez konsultacji z lekarzem. Zaleca się zachowanie ostrożności w przypadku pacjentów z nieżytem lub chorobą wrzodową żołądka.

Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Interakcje z innymi lekami nie są znane.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża: Bezpieczeństwo stosowania w okresie ciąży nie zostało ustalone. Z uwagi na brak wystarczających danych nie zaleca się stosowania produktu leczniczego w tym okresie.

Karmienie piersią: Bezpieczeństwo stosowania w okresie karmienia piersią nie zostało ustalone. Z uwagi na brak wystarczających danych nie zaleca się stosowania produktu leczniczego w tym okresie. Wpływ na płodność nie jest znany.

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Nie ma dowodów na to, że produkty lecznicze zawierające wyciągi z liści bluszczu wpływają na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Dawkowanie dzieciom w wieku 0 - 1 (niemowlętom) należy się skonsultować z lekarzem pediatrą, który określi dawkę i sposób podawania.
Podawanie dzieciom w wieku poniżej 5 lat należy skonsultować się z lekarzem.
Dzieciom w wieku 1 – 5 lat podaje się przeciętnie 2 do 3 razy dziennie miarką po 2,5 ml lub 1/2 łyżeczki od herbaty.
Dzieciom w wieku 6 – 12 lat 2 razy dziennie miarką po 5ml lub 1 łyżeczce od herbaty.
Dorośli 3 – 4 razy dziennie miarką po 5 ml lub 1 łyżeczce od herbaty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Hederasal: Zalecanych dawek nie należy przekraczać, gdyż mogą wystąpić nudności, wymioty, biegunka i pobudzenie. W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku i wystąpienia objawów niepożądanych należy zasięgnąć porady lekarskiej.

Pominięcie zastosowania leku Hederasal: Kontynuować leczenie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Hederasal: Przerwanie leczenia syropem Hederasal może spowodować nasilenie trudności w odkrztuszaniu zalegającej gęstej wydzieliny w gardle, krtani i oskrzelach.

100 g syropu zawiera 430,55 mg wyciągu suchego z liści bluszczu (Hederae helicis extr. siccum), co odpowiada ok. 78 mg hederakozydu C.
Substancje pomocnicze: potasu sorbinian, olejek anyżowy,  glikol propylenowy, sorbitol 70%, woda oczyszczona

Lek zawiera sorbitol. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Jednorazowa dawka syropu (5 ml) zawiera 4,935 g sorbitolu.

Wskazówki dla diabetyków: lek nie zawiera sacharozy. Może być stosowany przez osoby chore na cukrzycę. 1 łyżeczka do herbaty (5 ml odpowiada 6,2 g) syropu zawiera 3,36 g Dsorbitolu, co odpowiada 0,28 jednostkom chlebowym (BE).

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25º C. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Okres ważności produktu po pierwszym otwarciu: 6 miesięcy.

Podobne produkty do Hederasal, 26,6 mg/5 ml, syrop, 125 g

Kupujący Hederasal, 26,6 mg/5 ml, syrop, 125 g
Kupowali również