Isoptin SR-E 240 240mg,tabl.o przedł.uw(i.rów)Delf,Rum,20szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Isoptin SR-E 240 240mg,tabl.o przedł.uw(i.rów)Delf,Rum,20szt

20,65

Kupujący Isoptin SR-E 240,240mg,tabl.o przedł.uw(i.rów)Delf,Rum,20szt
Kupowali również