Kostarox 30 mg, tabletki powlekane, 30 szt


Zdjęcie podglądowe recepty

Kostarox 30 mg, tabletki powlekane, 30 szt

18,77

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na K

Kostarox pomaga złagodzić ból i zmniejszyć obrzęk (stan zapalny) stawów i mięśni u osób w wieku 16 lat i starszych z chorobą zwyrodnieniową stawów (ChZS), reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS), zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa i dną moczanową. Kostarox stosuje się również w krótkotrwałym leczeniu umiarkowanego bólu po stomatologicznym zabiegu chirurgicznym u osób w wieku 16 lat i starszych.

Kostarox zawiera substancję czynną etorykoksyb. Kostarox jest lekiem z grupy tzw. „wybiórczych inhibitorów cyklooksygenazy 2 (COX-2)”. Leki te należą do klasy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Jego działanie polega na wybiórczym hamowaniu cyklooksygenazy 2 (COX-2), w wyniku czego otrzymuję się efekt przeciwbólowy i przeciwzapalny.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane występujące bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż u 1 na 10 osób): ból żołądka.

Działania niepożądane występujące często (mogą wystąpić u mniej niż u 1 na 10 osób): suchy zębodół (zapalenie i ból po ekstrakcji zęba); obrzęk nóg i (lub) stóp na skutek zatrzymywania płynów; zawroty głowy, ból głowy; odczuwanie bicia serca, nieregularne bicie serca; zwiększone ciśnienie tętnicze; świszczący oddech lub duszność (skurcz oskrzeli); zaparcie, gazy, zapalenie błony śluzowej żołądka, zgaga, biegunka, niestrawność, odczucie dyskomfortu w żołądku, nudności, wymioty, zapalenie przełyku, owrzodzenie jamy ustnej; zmiany wyników badań czynności wątroby; powstawanie siniaków; osłabienie lub zmęczenie, choroba przypominająca grypę.

Więcej informacji w ulotce dołączonej do leku.

Nie należy stosować leku w przypadku: nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku; czynnej choroby wrzodowej żołądka, dwunastnicy lub krwawień z przewodu pokarmowego; ciężkiego zaburzenia czynności wątroby; zapalenia błony śluzowej jelit; zastoinowej niewydolności serca; nadciśnienia tętniczego; rozpoznanej choroby niedokrwiennej serca, choroba tętnic obwodowych i (lub) choroba naczyń mózgowych.

Nie stosować leku u pacjentów, u których podanie kwasu acetylosalicylowego lub innego niesteroidowego leku przeciwzapalnego (NLPZ), w tym inhibitorów cyklooksygenazy 2 (COX-2), wywołało skurcz oskrzeli, ostry nieżyt nosa, polipy nosa, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywkę lub reakcje typu alergicznego

Przed rozpoczęciem stosowania produktu leczniczego Kostarox należy powiadomić lekarza jeśli pacjent miał w przeszłości krwawienie z żołądka lub owrzodzenie żołądka;  jeśli pacjent jest odwodniony (wymioty,biegunka); jeśli pacjent ma obrzęki na skutek zatrzymania płynów w organizmie; jeśli pacjent miał w przeszłości niewydolność serca lub inną chorobę serca; jeśli pacjent miał w przeszłości wysokie ciśnienie krwi; jeżeli pacjent miał w przeszłości chorobą wątroby lub/i nerek.

Lek Kostarox może u niektórych osób zwiększać ciśnienie krwi, zwłaszcza jeśli stosowany jest w dużych dawkach, dlatego od czasu do czasu lekarz będzie kontrolować ciśnienie krwi pacjenta.

Lek Kostarox może maskować gorączkę, która jest objawem zakażenia
 
W razie wątpliwości, czy którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta, przed zastosowaniem leku Kostarox należy skonsultować się z lekarzem w celu ustalenia, czy ten lek można przyjmować.

Podczas stosowania leku Kostarox nie należy przyjmować dużych dawek kwasu acetylosalicylowego lub innych leków przeciwzapalnych.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Szczególnie ważna jest informacja jeśli pacjent stosuje: leki rozrzedzające krew (leki przeciwzakrzepowe), takie jak warfaryna; ryfampicynę (antybiotyk); metotreksat (lek stosowany w celu zahamowania układu odpornościowego i często stosowany w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów); cyklosporynę lub takrolimus (leki stosowane w celu zahamowania czynności układu odpornościowego, np. po przeszczepieniu narządu); lit (lek stosowany w leczeniu niektórych rodzajów depresji); leki stosowane w celu kontrolowania wysokiego ciśnienia tętniczego i niewydolności serca, nazywane inhibitorami ACE i blokerami receptora angiotensyny (tj. enalapryl i ramipryl oraz losartan i walsartan); leki moczopędne; digoksynę (lek stosowany w leczeniu niewydolności serca i zaburzeń rytmu serca); minoksydyl (lek stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego); salbutamol w tabletkach lub roztworze doustnym (lek stosowany w leczeniu astmy); tabletki antykoncepcyjne; hormonalna terapia zastępcza; kwas acetylosalicylowy; inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ).

Ciąża: Leku Kostarox nie wolno stosować w okresie ciąży. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza, że jest w ciąży albo gdy planuje mieć dziecko, nie może stosować tego leku. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas stosowania leku Kostarox, należy odstawić lek i skontaktować się z lekarzem. W razie wątpliwości lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji należy zwrócić się do lekarza.

Karmienie piersią: Nie wiadomo, czy etorykoksyb przenika do mleka kobiecego. Jeśli pacjentka karmi lub planuje karmienie piersią, powinna skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Kostarox. Podczas przyjmowania tego leku nie wolno karmić piersią.

Wpływ na płodność: Lek Kostarox może utrudniać zajście w ciążę. Dlatego nie zaleca się jego stosowania u kobiet planujących ciążę. Należy poinformować lekarza o planowanej ciąży lub trudnościach z zajściem w ciążę.

U niektórych pacjentów stosujących lek Kostarox odnotowano występowanie zawrotów głowy i senność. W razie wystąpienia takich objawów nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać narzędzi lub maszyn.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie leku ustala lekarz indywidualnie dla pacjenta.

Lek stosuje się doustnie raz na dobę. Można je przyjmować z jedzeniem lub niezależnie od posiłków.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Kostarox: Nigdy nie należy przyjmować większej liczby tabletek niż zalecił to lekarz. W razie przyjęcia za dużej dawki leku należy natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną.

Pominięcie zastosowania leku Kostarox: Ważne, aby przyjmować lek zgodnie z zaleceniem lekarza. W razie pominięcia dawki leku należy przyjąć kolejną tabletkę w następnym dniu, zgodnie ze schematem dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Substancją czynną leku jest etorykoksyb. Każda tabletka powlekana zawiera 30 mg etorykoksybu.

Pozostałe składniki to: Rdzeń: wapnia wodorofosforan, bezwodny, celuloza mikrokrystaliczna, powidon K29-32, magnezu stearynian, kroskarmeloza sodowa. Otoczka: hypromeloza, laktoza jednowodna, tytanu dwutlenek (E171), triacetyna, indygotyna, lak (E132), żelaza tlenek żółty (E172)

Kostarox zawiera laktozę i sód: Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku. Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w tabletce powlekanej, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie należy stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Kupujący Kostarox, 30 mg, tabl.powl., 30 szt,blist.
Kupowali również