Kwetaplex XR 50 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 30 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Kwetaplex XR 50 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 30 szt

13,26

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na K

Lek Kwetaplex XR zawiera substancję nazywaną kwetiapiną. Należy ona do grupy leków nazywanych lekami przeciwpsychotycznymi. Lek Kwetaplex XR może być stosowany do leczenia wielu chorób, takich jak: schizofrenia - pacjent słyszy lub odczuwa nieistniejące głosy i rzeczy, wierzy w rzeczy,które nie są prawdziwe lub jest nadmiernie podejrzliwy, zaniepokojony, zagubiony, ma poczucie winy, napięcia lub depresji; mania - pacjent może być bardzo pobudzony, podniecony, rozentuzjazmowany lub nadmiernie aktywny albo ma ograniczoną zdolność krytycznej oceny, przy tym bywa agresywny lub przejawia zachowania destrukcyjne; choroba afektywna dwubiegunowa i ciężkie epizody depresyjne w przebiegu dużej depresji: kiedy pacjent odczuwa silny smutek lub załamanie, ma poczucie winy, brak energii i apetytu lub zaburzenia snu. W przypadku leczenia ciężkich epizodów depresyjnych w przebiegu dużej depresji, lek Kwetaplex XR będzie stosowany jednocześnie z innym lekiem.
przeciwpsychotyczne Bardzo często: zawroty głowy (mogące powodować upadki), ból głowy, suchość w jamie ustnej; senność; objawy odstawienia (objawy, które mogą wystąpić po przerwaniu stosowania leku Kwetaplex XR), w tym trudności w zasypianiu (bezsenność), nudności, bóle głowy, biegunka, wymioty, zawroty głowy lub rozdrażnienie i przybieranie na wadze (zaleca się stopniowe odstawienie leku w czasie 1-2 tygodni).
Często: przyspieszenie czynności serca, uczucie kołatania lub nierównomierne bicie serca, zaparcia, niestrawność, obrzęki rąk lub nóg, spadki ciśnienia podczas wstawania, zwiększenie stężenia glukozy we krwi, niewyraźne widzenie, nieprzyjemne sny i koszmary senne, nieprawidłowe ruchy mięśni (w tym trudności w rozpoczęciu zamierzonego ruchu, drżenia, niepokój lub sztywność mięśni bez jednoczesnego uczucia bólu, zwiększone uczucie głodu, uczucie rozdrażnienia, zaburzenia mowy, myśli samobójcze i pogłębienie depresji, duszność, wymioty (głównie w podeszłym wieku), gorączka.
Niezbyt często: napady drgawek, reakcje nadwrażliwości, nieprzyjemne odczucia w obrębie nóg (tzw. zespół niespokojnych nóg), utrudnione połykanie, niekontrolowane ruchy (głównie mięśni twarzy lub języka), zaburzenia seksualne, nasilenie cukrzycy, zmiany w zapisie EKG, osłabienie, omdlenia (mogą prowadzić do upadków), zatkany nos.
Rzadko: gorączka, wzmożona potliwość, sztywność mięśni, senność lub omdlenia, żółtaczka, zapalenie wątroby, długotrwała i bolesna erekcja, obrzęk piersi i niespodziewana produkcja mleka (mlekotok), zaburzenia miesiączkowania, zakrzepy żylne (szczególnie w kończynach dolnych), chodzenie, mówienie, jedzenie podczas snu, niska temperatura ciała, zapalenie trzustki.
Bardzo rzadko: ciężkie reakcje alergiczne, nieprawidłowe wydzielanie hormonu regulującego objętość moczu, rozpad mięśni poprzecznie prążkowanych i ból mięśni (rabdomioliza).
Kwetaplex XR może powodować senność. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, dopóki nie będzie znana indywidualna reakcja na lek.
Jeśli masz uczulenie na kwetiapinę lub którykolwiek z pozostałych składników leku. Jeśli jesteś w podeszłym wieku. Przebyłeś udar mózgu. Jeśli występują u Ciebie lub w Twojej rodzinie: zaburzenia rytmu serca, zakrzepy. Jeśli masz: cukrzycę, padaczkę, depresję, zaburzenia wątroby, niskie ciśnienie krwi, zapalenie trzustki, małą liczbę białych krwinek. Jeżeli wystąpią zmiany poziomu lipidów.  Jeśli jesteś w grupie ryzyka wystąpienia zachłystowego zapalenia płuc. Jeśli nie tolerujesz niektórych cukrów.
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które planujesz przyjąć. Nie należy przyjmować leku Kwetaplex XR, jeśli stosujesz: niektóre leki stosowane w leczeniu HIV; leki z grupy azoli (stosowane w zakażeniach grzybiczych); erytromycynę lub klarytromycynę (stosowane w zakażeniach); nefazodon (stosowany w leczeniu depresji). Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli przyjmujesz: leki przeciwpadaczkowe (takie jak fenytoina lub karbamazepina); leki przeciwnadciśnieniowe; barbiturany (leki stosowane w zaburzeniach snu); ryfampicynę (lek stosowany w gruźlicy); tiorydazynę (inny lek przeciwpsychotyczny); inne neuroleptyki, klasy Ia i III przeciwarytmiczne, halofantrynę, lewometadyl etylu, mezorydazynę, tiorydazynę, pimozyd, sparfloksacyne, gatifloksacynę, moksyfloksacynę, dolansetron mesylu, meflokinę, sertindol lub cyzapryd; walproinian i pacjentem jest młody dorosły lub dziecko; leki, które mają wpływ na rytm serca, na przykład leki powodujące zaburzenia elektrolitów (zmniejszone stężenie potasu lub magnezu), takie jak leki moczopędne (odwadniające) lub pewne antybiotyki (leki stosowane w zakażeniach). 
Gdy jesteś w ciąży lub ją podejrzewasz oraz gdy karmisz piersią. Leku Kwetaplex XR nie należy stosować w czasie ciąży, chyba, że lekarz zaleci inaczej. Lek Kwetaplex XR nie należy stosować w okresie karmienia piersią.
Lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Dawkę, czas oraz okres stosowania ustala lekarz.
Tabletki należy przyjmować raz na dobę.
Tabletek nie należy dzielić, żuć ani kruszyć.
Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą.
Tabletki należy przyjmować bez pokarmu (przynajmniej godzinę przed posiłkiem lub wieczorem, zgodnie z zaleceniami lekarza).
Nie należy spożywać soku grejpfrutowego podczas stosowania leku Kwetaplex XR. Może on wpływać na sposób działania leku.
Nawet jeśli pacjent poczuje się lepiej, nie należy przerywać stosowania leku, jeśli lekarz tak nie zdecyduje.
kwetiapina

Kupujący Kwetaplex XR, 50 mg, tabl.o przedł.uwaln., 30 szt
Kupowali również