Lerakta 20 mg, tabletki powlekane, 28 szt.


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Lerakta 20 mg, tabletki powlekane, 28 szt.

30,19

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na L

Lerakta stosuje się w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi (nadciśnienia tętniczego) u osób dorosłych, w wieku powyżej 18 lat (lek nie zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat).

Lerakta należy do grupy leków nazywanych antagonistami kanału wapniowego (pochodne dihydropirydyny), które obniżają ciśnienie tętnicze.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 osób): ból głowy, szybka czynność serca, kołatanie serca (uczucie szybkiej lub nierównej czynności serca), nagłe zaczerwienienie twarzy, szyi lub górnej części klatki piersiowej, obrzęk okolicy kostek.

Nie należy stosować leku:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na lerkanidypiny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
 • jeśli u pacjenta występują niektóre choroby serca: 
  • zwężenie drogi odpływu krwi z serca,
  • nieleczona niewydolność serca,
  • niestabilna dławica piersiowa (ból w klatce piersiowej w spoczynku lub o postępującym nasileniu),
  • okres 1 miesiąca od wystąpienia zawału mięśnia sercowego,
 • jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby,
 • jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności nerek lub pacjent jest poddawany dializoterapii,
 • jeśli pacjent przyjmuje następujące leki, które są inhibitorami metabolizmu wątrobowego:
  • leki przeciwgrzybicze (takie jak ketokonazol lub itrakonazol),
  • antybiotyki makrolidowe (takie jak erytromycyna, troleandomycyna lub klarytromycyna),
  • leki przeciwwirusowe (takie jak rytonawir),
 • jeśli pacjent przyjmuje inny lek o nazwie cyklosporyna (stosowany po przeszczepieniu narządu, aby zapobiec jego odrzuceniu),
 • jeśli pacjent spożywa grejpfruty lub pije sok grejpfrutowy.

 

Lerakta zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, zwłaszcza jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków:

 • fenytoinę, fenobarbital lub karbamazepinę (leki stosowane w leczeniu padaczki),
 • ryfampicynę (lek stosowany w leczeniu gruźlicy),
 • astemizol lub terfenadynę (leki przeciwalergiczne),
 • amiodaron, chinidynę lub sotalol (leki stosowane w przypadku szybkiej czynności serca),
 • midazolam (lek nasenny),
 • digoksynę (lek stosowany w leczeniu chorób serca),
 • beta-adrenolityki, np. metoprolol (leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego, niewydolności serca i zaburzeń rytmu serca),
 • cymetydynę (w dawce większej niż 800 mg na dobę; lek stosowany w chorobie wrzodowej, w przypadku niestrawności lub zgagi),
 • symwastatynę (lek zmniejszający stężenie cholesterolu we krwi),
 • inne leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego.

 

Spożycie posiłku o dużej zawartości tłuszczu znacząco zwiększa stężenie leku we krwi.

Alkohol może nasilać działanie leku Lerakta. Nie należy pić alkoholu w trakcie leczenia lekiem Lerakta.

Nie zaleca się stosowania leku Lerakta podczas ciąży i nie należy go stosować podczas karmienia piersią. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, jeśli nie stosuje żadnej metody antykoncepcyjnej, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.

Substancją czynną leku jest lerkanidypiny chlorowodorek. Jedna tabletka zawiera 20 mg lerkanidypiny chlorowodorku, co odpowiada 18,8 mg lerkanidypiny.

Pozostałe składniki to:

 • Rdzeń tabletki: magnezu stearynian, powidon (K30), karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna (PH-101).
 • Skład otoczki: makrogol 3350, alkohol poliwinylowy, talk, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172).

 

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku lub blistrze. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Kupujący Lerakta, 20 mg, tabl.powl., 28 szt
Kupowali również