Lorabex 2,5 mg, tabletki, 25 szt.


Zdjęcie podglądowe recepty

Lorabex 2,5 mg, tabletki, 25 szt.

16,37

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na L

Lek Lorabex jest wskazany:

 • w krótkotrwałym objawowym leczeniu zaburzeń lękowych i bezsenności spowodowanej lękiem, gdy lęk jest poważny, obezwładniający, lub naraża pacjenta na skrajne cierpienie;
 • do uspokojenia przed zabiegami diagnostycznymi lub przed zabiegami chirurgicznymi.

Lorabex zawiera jako substancję czynną lorazepam. Lorazepam jest lekiem uspokajającym i przeciwlękowym, należy do grupy benzodiazepin.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów): uspokojenie, zmęczenie, senność.

Często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów): niezborność ruchowa (ataksja), splątanie, depresja, początek depresji, zawroty głowy, osłabienie mięśni, uczucie osłabienia (zmęczenie).

Nie należy stosować leku:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na lorazepam, inne leki z grupy benzodiazepin lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
 • jeśli pacjent ma poważne problemy z oddychaniem lub odczuwa ból w klatce piersiowej, np. przewlekła obturacyjna choroba płuc;
 • jeśli pacjent ma nadmierne osłabienie mięśni (myasthenia gravis); 
 • jeśli pacjent ma poważne problemy z wątrobą;
 • jeśli pacjent ma zespół bezdechu sennego (problemy z oddychaniem podczas snu).

 

Nie należy stosować leku u dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat, chyba że jest to konieczne w celu uspokojenia przed zabiegiem chirurgicznym lub przed zabiegami diagnostycznymi. Dla dzieci poniżej 6 lat lorazepam jest przeciwwskazany.

Lorabex zawiera laktozę jednowodną. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Dotyczy to zwłaszcza leków takich jak:

 • leki stosowane w narkolepsji (napadowy sen) z katapleksją (nagła utrata władzy i napięcia w mięśniach) (np. sodu hydroksymaślan);
 • leki stosowane w leczeniu HIV (np. zydowudyna);
 • leki stosowane w leczeniu urojeń lub omamów (np. chloropromazyna, loksapina lub klozapina);
 • leki stosowane w niestrawności (np. leki zobojętniające sok żołądkowy, cyzapryd lub omeprazol);
 • lek stosowany w nudnościach i wymiotach wywołanych chemioterapią (nabilon);
 • leki stosowane w leczeniu uzależnień (np. lofeksydyna i disulfiram);
 • silne leki przeciwbólowe (np. metadon, tramadol, kodeina, morfina);
 • leki stosowane w gruźlicy, takie jak izoniazyd;
 • antybiotyki, takie jak erytromycyna;
 • leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (np. inhibitory ACE, alfa-blokery, antagoniści receptora angiotensyny II, blokery kanału wapniowego, blokery neuronów adrenergicznych, beta-adrenolityki, moksonidyna, azotany, hydralazyna, minoksydyl, sodu nitroprusydek i leki moczopędne);
 • leki stosowane w leczeniu astmy (np. teofilina);
 • leki zwiotczające mięśnie (np. baklofen i tyzanidyna);
 • inne leki uspokajające (np. barbiturany lub leki przeciwhistaminowe);
 • inne leki stosowane w leczeniu lęku;
 • leki stosowane w leczeniu depresji;
 • leki przeciwhistaminowe na alergie;
 • leki stosowane na chorobę Parkinsona (np. lewodopa);
 • leki stosowane w padaczce (np. fenobarbital lub walproinian / kwas walproinowy);
 • leki stosowane w dnie moczanowej (np. probenecyd);
 • środki antykoncepcyjne zawierające estrogen;
 • leki wpływające na enzymy wątrobowe (np. cymetydyna, esomeprazol, ryfampicyna, ketokonazol, itrakonazol).

 

Należy unikać picia alkoholu, ponieważ alkohol może zmieniać i nasilać działanie lorazepamu w sposób trudny do przewidzenia.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lorazepam stosowany zgodnie z zaleceniami może powodować zaburzenia reakcji, szczególnie w pierwszych kilku dniach leczenia. W takim przypadku pacjent nie jest w stanie wystarczająco szybko reagować na nieoczekiwane i nagłe zdarzenia. Nie należy prowadzić pojazdów. Nie należy obsługiwać żadnych niebezpiecznych narzędzi elektrycznych ani maszyn. Pacjent nie powinien pracować bez bezpiecznego oparcia dla stóp. W szczególności należy pamiętać, że alkohol dodatkowo zaburza zdolność reakcji.

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Substancją czynną leku jest lorazepam; każda tabletka zawiera odpowiednio 2,5 mg lorazepamu. 

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, powidon (K 30), krospowidon (typ A), skrobia kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna (E 460), karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), polakrylina potasowa, magnezu stearynian (E 572).

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze

Kupujący Lorabex, 2,5 mg, tabl., 25 szt
Kupowali również