Losartan Krka 50 mg, tabletki powlekane, 30 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Losartan Krka 50 mg, tabletki powlekane, 30 szt

14,05

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na L

Losartan należy do grupy leków zwanych antagonistami receptora angiotensyny II. Angiotensyna II jest substancją wytwarzaną w organizmie, która wiążąc się z receptorami w ścianach naczyń krwionośnych, powoduje ich zwężenie. Skutkuje to zwiększeniem ciśnienia krwi. Losartan zapobiega wiązaniu się angiotensyny II z tymi receptorami, powodując rozszerzenie naczyń krwionośnych i w związku z tym zmniejszenie ciśnienia krwi. Losartan spowalnia pogarszanie się czynności nerek u pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2.
Lek Losartan Krka stosuje się:
w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia) u dorosłych oraz u dzieci i młodzieży w wieku 6 - 18 lat;
w celu ochrony nerek u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2, z laboratoryjnie potwierdzonymi zaburzeniami czynności nerek i białkomoczem ≥ 0,5 g na dobę (stan, w którym mocz zawiera nieprawidłową ilość białka);
w leczeniu pacjentów z przewleką niewydolnością serca, gdy leczenie pewnymi lekami, nazywanymi inhibitorami konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE, leki stosowane w celu zmniejszenia podwyższonego ciśnienia krwi) nie jest uważane przez lekarza za odpowiednie;
u pacjentów z wysokim ciśnieniem krwi i pogrubieniem ściany lewej komory serca, ponieważ wykazano, że Losartan zmniejsza ryzyko wystąpienia udaru mózgu („wskazanie LIFE”).
obniża ciśnienie tętnicze krwi Jak każdy lek Losartan Krka może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Możliwe działania niepożądane: często: nudności, niskie ciśnienie krwi, osłabienie, zmęczenie, zbyt niskie stężenie cukru we krwi (hipoglikemia), zbyt duże stężenie potasu we krwi (hiperkaliemia); niezbyt często: senność, ból głowy, zaburzenia snu, uczucie przyspieszonej czynności serca (kołatanie serca), silny ból w klatce piersiowej (dławica piersiowa), niskie ciśnienie tętnicze zależne od dawki, objawy ortostatyczne (takie jak zmniejszenie ciśnienia krwi występujące podczas wstawania z pozycji leżącej lub siedzącej), płytki oddech (duszność), ból brzucha, zaparcia, biegunka, nudności, wymioty, pokrzywka, świąd, wysypka, miejscowe obrzęki; rzadko: zapalenie naczyń krwionośnych (w tym plamica Schönleina-Henocha), uczucie drętwienia lub mrowienia (parestezje), omdlenia, bardzo szybka i nieregularna czynność serca (migotanie przedsionków), udar mózgu, zapalenie wątroby, zwiększona aktywność aminotransferazy alaninowej (ALT) we krwi, zwykle ustępująca po zaprzestaniu leczenia; inne: zmniejszona liczba krwinek czerwonych (niedokrwistość), zmniejszona liczba płytek krwi, migrena, kaszel, zaburzenia czynności wątroby, bóle stawów i mięśni, zmiany w czynności nerek (mogą być odwracalne po zaprzestaniu leczenia), w tym niewydolność nerek, objawy grypopodobne, zwiększenie stężenia mocznika we krwi, zwiększenie stężenia kreatyniny oraz potasu w surowicy krwi u pacjentów z niewydolnością serca, bóle pleców oraz zakażenia dróg moczowych, zwiększona wrażliwość na światło słoneczne, niewyjaśnione bóle mięśni oraz ciemne zabarwienie (w kolorze herbaty) moczu (rabdomioliza), impotencja, zapalenie trzustki, małe stężenie sodu we krwi (hiponatremia), depresja, ogólne złe samopoczucie, dzwonienie, brzęczenie, buczenie lub stukanie w uszach (szumy uszne). Działania niepożądane u dzieci są podobne do działań niepożądanych obserwowanych u osób dorosłych.
Nie prowadzono badań dotyczących wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Jest mało prawdopodobne, aby lek zaburzał tę zdolność.
Gdy masz uczulenie na losartan potasu lub którąkolwiek substancję pomocniczą, zaburzenia czynności wątroby i/lub nerek, zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej, choroby serca, chorobę naczyń mózgowych,
Gdy przyjmujesz inne leki. Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty lub lekach ziołowych oraz produktach pochodzenia naturalnego. Poinformuj lekarza niezwłocznie jeśli zażywasz: inne leki zmniejszające ciśnienie krwi, ponieważ może dojść do dodatkowego obniżenia ciśnienia, leki zatrzymujące potas lub mogące zwiększać stężenie potasu w krwi, niesteroidowe leki przeciwzapalne, takie jak indometacyna, w tym inhibitory COX 2, inne leki wpływające na aktywność układu renina-angiotensyna-aldosteron (np.inhibitor, ACE).
Gdy jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży lub gdy karmisz piersią.
Lek Losartan Krka należy stosować zawsze zgodnie z zaleceniami lekarza. Lekarz określi odpowiednią dawkę leku Losartan Krka, w zależności od stanu pacjenta oraz przyjmowanych innych leków. Lek można przyjmować z jedzeniem lub niezależnie od niego. Tabletki należy połykać popijając szklanką wody. Jeśli to możliwe, należy przyjmować dawkę leku codziennie o tej samej porze. Ważne jest, aby przyjmować lek Losartan Krka tak długo, jak zaleci lekarz.
losartan potasu

Kupujący Losartan Krka, 50 mg, tabl.powl., 30 szt
Kupowali również