Zdjęcie produktu Manusan

Manusan Płyn, 500 ml, z pompką

51,98

Kategorie:
BESTSELLERY

Do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk oraz mycia ciała i włosów.
 • Higieniczne mycie rąk ma na celu usuniecie ze skóry rąk flory przejściowej.
  Higieniczne mycie rąk stosuje się przed zabiegami leczniczymi, badaniem, pielęgnacją po zdjęciu rękawic ochronnych, przed i po każdym kontakcie z pacjentem, po kontakcie z zanieczyszczonymi przedmiotami i sprzętem, materiałem zakaźnym, wydzielinami i wydalinami.
 • Chirurgiczne mycie rąk.
  Chirurgiczne mycie rąk ma na celu usunięcie ze skóry rąk wszelkich zanieczyszczeń, w tym flory przejściowej i jak najdalej idące usunięcie flory stałej. Chirurgiczne mycie rąk stosuje się przed każdą chirurgiczną interwencją przebiegającą z naruszeniem ciągłości tkanek pacjenta jak i przed podjęciem wszelkich czynności w strefie sterylnej.
 • Mycie ciała i włosów.
  Mycie ciała i włosów ma na celu usunięcie zabrudzeń oraz zmniejszenie ilości drobnoustrojów, na przykład po zanieczyszczeniu materiałami zakaźnymi, wydzielinami, wydalinami.
 • Produkt wykazuje wysoką aktywność przeciwdrobnoustrojową.
  Działa na bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne oraz grzyby.
  Nie stosować na uszkodzony naskórek.
  Nie stosować u osób nadwrażliwych (uczulonych) na substancję czynną lub środki powierzchniowo czynne.
  Skutki uboczne:
 • W kontakcie z oczami: zaczerwienienie, łzawienie, pieczenie, ból, wyzyko poważnego uszkodzenia oczu
 • Po połknięciu: ból brzucha, mdłości, wymioty
 • Po inhalacji: może powodować podrażnienie błon śluzowych układu oddechowego.

 • Pracować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny. Unikać zanieczyszczenia oczu. Przy prawidłowym obchodzeniu się z produktem nie są wymagane szczególne środki ostrożności.
  Produkt do użytku zewnętrznego.
  Produktu nie należy mieszać z innymi środkami dezynfekującymi i myjącymi, zawierającymi anionowe substancje powierzchniowo czynne. Nie stosować podchlorynów do prania bielizny, która miała kontakt z preparatem - ryzyko wystąpienia przebarwień.
  Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
  Unikać uwolniania do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.
 • Chronić przed dziećmi oraz bezpośrednim nasłonecznieniem.
 • Nie przechowywać razem z artykułami żywnościowymi oraz paszami dla zwierząt.
 • Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
 • Higienicze mycie rąk:
  Nanieść 3 ml preparatu na zwilżone wodą dłonie, myć ręce przez 2 minuty. Dokładnie wpłukać wodą, a ręcze osuszyć jednorazowym ręcznikiem.
  Chirurgiczne mycie rąk:
  Nanieść 3-5 ml preparatu za zwilożone wodą dłonie, myć ręce i przedramiona przez 3 minuty. Spłukać wodą. Następnie 3 ml preparatu wcierać w ręce i przedramiona przez conajmniej 1 minutę. Dokładnie spłukać wodą, a ręce osuszyć jednorazowym ręcznikiem. Podczas mycia i spłukiwania dłonie powinny znajdować się w położeniu powyżej łokci.
  Mycie ciała i włosów:
  Skórę i włosy myć omijając oczy i błony śluzowe, a następnie dokładnie spłukać wodą.
  Substancja czynna: Kwas d-glutonowy, związek z N ,N'"-bis(4-chlorofenylo)-3, 12-diimino-2,4,11,13 tetraazatetradekanodiamidyną (2:1) (inna nazwa: diglukonian chlorheksydyny) CAS: 18472-51-0
  [Zaw.:40g/l]
  Zawiera: niejonowe środki powierzchniowo czynne (>30%), środki konserwujące, kompozycje zapachowe.

  Kupujący Manusan, plyn, 500 ml, z pompka
  Kupowali również