Metformax 850 850 mg, tabl., 90 szt,blist.


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Metformax 850 850 mg, tabl., 90 szt,blist.

20,98

Kupujący Metformax 850, 850 mg, tabl., 90 szt,blist.
Kupowali również