Metmin 50 mcg/dawkę, aerozol do nosa, 140 dawek


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Metmin 50 mcg/dawkę, aerozol do nosa, 140 dawek

15,98

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na M

Wskazaniem do stosowania jest leczenie objawów sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa lub całorocznego zapalenia błony śluzowej nosa u osób dorosłych i dzieci w wieku 3 lat i starszych.

Lek Metmin działa przeciwzapalnie. Zmniejsza przekrwienie błony śluzowej.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane występujące bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 osób): krwawienie z nosa (występowało u pacjentów z polipami nosa, którzy stosowali dwie dawki leku Metmin do każdego otworu nosowego dwa razy na dobę).

Nie należy stosować leku w przypadku: nadwrażliwości na substancję czynną lub którykolwiek składnik preparatu; nieleczonych miejscowych zakażeń błony śluzowej nosa, takich jak opryszczka pospolita; pacjentów, którzy niedawno przebyli zabiegi chirurgiczne nosa lub urazy nosa, aż do czas zagojenia się.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Metmin należy omówić z lekarzem lub farmaceutą jeśli pacjent: miał bądź miał w przeszłości gruźlicę; ma zakażenie; przyjmuje inne kortykosteroidy w postaci doustnej lub zastrzyków; ma mukowiscydozę.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent w trakcie leczenia: ma zakażenie nosa lub gardła; stosuje lek kilka miesięcy lub dłużej; ma długotrwałe podrażnienie nosa lub gardła; ma nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia; układ odpornościowy pacjenta nie funkcjonuje prawidłowo; ma swędzenie lub podrażnienie oczu.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze powyżej 25ºC.

Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki wynosi 2 miesiące.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

W szczególności należy powiedzieć lekarzowi jeżeli pacjent przyjmuje inne kortykosteroidy w postaci doustnej lub zastrzyków.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku u dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie ustala lekarz indywidualnie dla pacjenta.

Substancją czynną leku jest mometazonu furoinian.

Mometazonu furoinian (w postaci jednowodnej) 50 mikrogramów/dawkę.

Substancje pomocnicze: benzalkoniowy chlorek, glicerol, polisorbat 80, celuloza mikrokrystaliczna i karmeloza sodowa, kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, woda oczyszczona.

Kupujący Metmin, 50 mcg/dawke, aer.do nosa,140 dawek
Kupowali również