Nebilet Tabletka, 5 mg, 28 sztuk


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Nebilet Tabletka, 5 mg, 28 sztuk

Nebilet to lek w postaci tabletek stosowany w leczeniu pierwotnego nadciśnienia tętniczego oraz stabilnej łagodnej i umiarkowanej przewlekłej niewydolności serca, jako uzupełnienie standardowej terapii, u pacjentów w wieku 70 lat i starszych. Swoje właściwości lek Nebilet zawdzięcza obecności w składzie substancji czynnej należącej do grupy selektywnych leków beta-adrenolitycznych, o nazwie nebiwolol. Działanie nebiwololu na układ sercowo-naczyniowy prowadzi do obniżenia ciśnienia tętniczego.

16,15

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na N

Nebilet jest stosowany w leczeniu podwyższonego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego). Jest również stosowany w leczeniu łagodnej i umiarkowanej, przewlekłej niewydolności serca jako uzupełnienie standardowej terapii u pacjentów w wieku 70 lat i starszych.

Nebilet zawiera nebiwolol, który działa na układ sercowo-naczyniowy. Nebiwolol należy do grupy selektywnych leków beta-adrenolitycznych (tj. wybiórczo wpływających na układ sercowo-naczyniowy). Zapobiega przyspieszeniu czynności serca i kontroluje siłę skurczu serca. Rozszerza także naczynia krwionośne, co pomaga obniżyć ciśnienie tętnicze.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane występujące często (może dotyczyć do 1 na 10 pacjentów): ból głowy, zawroty głowy, zmęczenie, nietypowe uczucie swędzenia lub mrowienia, biegunka, zaparcie, nudności, duszność, obrzęk, np. rąk lub stóp.

Więcej informacji w ulotce dołączonej do leku.

Lek ten nie powinien być stosowany u pacjentów wykazujących uczulenia na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Innymi p/wskazaniami są: niskie ciśnienie tętnicze, słabe krążenie w kończynach, wolna praca serca, zaburzenia przewodzenia w obrębie serca (np. blok przedsionkowo-komorowy), ostra niewydolność serca, trudności z oddychaniem / świszczący oddech, nieleczony guz nadnerczy, zaburzenia pracy wątroby, kwasica metaboliczna.

Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występuje lub rozwija się którykolwiek z poniższych stanów:

 • nieprawidłowo wolna czynność serca, 
 • ból w klatce piersiowej spowodowany samoistnym skurczem tętnic wieńcowych (dławica piersiowa typu Prinzmetala), 
 • nieleczona przewlekła niewydolność serca, 
 • blok serca I stopnia (łagodne zaburzenie przewodzenia w sercu, które wpływa na rytm serca), 
 • zaburzenia krążenia w rękach lub nogach, np. choroba lub zespół Raynaud’a, bóle kurczowe podczas chodzenia, 
 • utrzymujące się trudności w oddychaniu, 
 • cukrzyca - Nebilet nie wpływa na stężenie cukru we krwi, ale może maskować objawy ostrzegawcze małego stężenia cukru we krwi (np. kołatanie serca, szybka czynność serca), 
 • nadczynność tarczycy - Nebilet może maskować objawy nieprawidłowo szybkiej czynności serca, występującej w tej chorobie,
 • uczulenie - Nebilet może nasilać reakcję na pyłki lub inne substancje uczulające (alergeny), 
 • łuszczyca (choroba skóry charakteryzująca się łuszczącymi się, różowymi plamami) lub łuszczyca w przeszłości, 
 • planowany zabieg chirurgiczny - przed znieczuleniem należy poinformować anestezjologa o zażywaniu leku Nebilet.

 

Nie zaleca się podawania leku Nebilet dzieciom i młodzieży z powodu braku danych dotyczących stosowania w tej grupie wiekowej.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym o lekach wydawanych bez recepty, preparatach ziołowych, witaminach i składnikach mineralnych w dużych dawkach.

W szczególności należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje: leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym lub chorób serca; leki uspokajające oraz psychotyczne; leki przeciwdepresyjne; leki stosowane do znieczulenia w trakcie operacji; leki stosowane w przypadku astmy, niedrożnego nosa, jaskry; baklofen (lek zmniejszający napięcie mięśni); amifostynę (lek o działaniu ochronnym, stosowany podczas leczenia nowotworów); leki stosowane w nadkwaśności lub chorobie wrzodowej żołądka.

Lek Nebilet można przyjmować przed, podczas lub po posiłku, ale także niezależnie od posiłków. Należy przyjąć tabletkę popijając odpowiednią ilością wody.

Leku Nebilet nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że jego zastosowanie jest konieczne. Kobiety otrzymujące nebiwolol nie powinny karmić piersią. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek ten może powodować zawroty głowy i zmęczenie. W takim przypadku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Lek Nebilet 5 mg należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lek Nebilet można przyjmować przed, podczas lub po posiłku, ale także niezależnie od posiłków. Należy przyjąć tabletkę popijając odpowiednią ilością wody.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nebilet: W razie przypadkowego przedawkowania leku należy natychmiast skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Najczęstsze objawy podmiotowe i przedmiotowe przedawkowania leku Nebilet to: bardzo wolna czynność serca (bradykardia), niskie ciśnienie tętnicze mogące powodować omdlenie (niedociśnienie), duszność podobna do występującej w astmie oskrzelowej i ostra niewydolność serca. Pacjent może przyjąć węgiel aktywny (który jest dostępny w aptekach) w trakcie oczekiwania na przyjazd lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Nebilet: W razie pominięcia dawki leku Nebilet, ale przypomnienia sobie o tym niewiele później, należy zażyć zapomnianą dawkę, przeznaczoną na dany dzień. Natomiast w przypadku znacznego opóźnienia (np. kilkanaście godzin) i zbliżania się pory przyjęcia kolejnej dawki, należy pominąć zapomnianą dawkę i przyjąć następną, wyznaczoną dawkę, o zwykłej porze. Nie należy przyjmować podwójnej dawki leku. Należy unikać wielokrotnego pomijania dawki leku.

Przerwanie stosowania leku Nebilet: Należy zawsze skonsultować się z lekarzem przed przerwaniem stosowania leku Nebilet, niezależnie czy jest on przyjmowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego, przewlekłej niewydolności serca czy stabilnej choroby wieńcowej. Nie należy nagle przerywać stosowania leku, gdyż może doprowadzić to do przemijającego zaostrzenia objawów niewydolności serca. W razie konieczności przerwania leczenia przewlekłej niewydolności serca lekiem Nebilet, dawkę należy zmniejszać stopniowo, o połowę, w odstępach tygodniowych.

Substancją czynną leku Nebilet jest nebiwolol. Każda tabletka zawiera 5 mg nebiwololu (w postaci nebiwololu chlorowodorku): 2,5 mg d-nebiwololu i 2,5 mg l-nebiwololu.

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, kroskarmeloza sodowa, hypromeloza, polisorbat 80, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna uwodniona, magnezu stearynian, woda oczyszczona.

Lek Nebilet zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Lek nie wymaga specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrach i pudełku tekturowym po skrócie „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Kupujący Nebilet, 5 mg, tabl., 28 szt,bl(2x14)
Kupowali również