Nebilet Tabletka, 5 mg, 28 sztuk


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Nebilet Tabletka, 5 mg, 28 sztuk

Nebilet to lek w postaci tabletek stosowany w leczeniu pierwotnego nadciśnienia tętniczego oraz stabilnej łagodnej i umiarkowanej przewlekłej niewydolności serca, jako uzupełnienie standardowej terapii, u pacjentów w wieku 70 lat i starszych. Swoje właściwości lek Nebilet zawdzięcza obecności w składzie substancji czynnej należącej do grupy selektywnych leków beta-adrenolitycznych, o nazwie nebiwolol. Działanie nebiwololu na układ sercowo-naczyniowy prowadzi do obniżenia ciśnienia tętniczego.

16,15

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na N

Wskazaniem do stosowania leku Nebilet jest: • leczenie podwyższonego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego), • leczenie łagodnej i umiarkowanej, przewlekłej niewydolności serca jako uzupełnienie standardowej terapii u pacjentów w wieku 70 lat i starszych. Lek Nebilet przeznaczony jest wyłącznie dla osób dorosłych.
Działanie leku Nebilet opiera się na obecności w składzie substancji czynnej o nazwie nebiwolol, która działa na układ sercowo-naczyniowy. Nebiwolol należy do grupy selektywnych leków beta-adrenolitycznych, czyli takich, które wybiórczo wpływają na układ sercowo-naczyniowy. Lek zapobiega przyspieszeniu czynności serca i kontroluje siłę skurczu serca. Rozszerza także naczynia krwionośne, co pomaga obniżyć ciśnienie tętnicze. Jak każdy lek, Nebilet może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. W trakcie stosowania nebiwololu w leczeniu podwyższonego ciśnienia tętniczego odnotowano następujące działania niepożądane: • często (może dotyczyć do 1 na 10 pacjentów): ból głowy, zawroty głowy, zmęczenie, nietypowe uczucie swędzenia lub mrowienia, biegunka, zaparcie, nudności, duszność, obrzęk rąk lub stóp, • niezbyt często (może dotyczyć do 1 na 100 pacjentów): wolna czynność serca lub inne zaburzenia serca, niskie ciśnienie tętnicze, kurczowe bóle nóg podczas chodzenia, zaburzenia widzenia, impotencja, nastrój depresyjny, zaburzenia trawienia (niestrawność), wzdęcie, wymioty, wysypka skórna, swędzenie, duszność podobna do występującej w astmie oskrzelowej, spowodowana nagłym skurczem mięśni dróg oddechowych (skurcz oskrzeli), koszmary nocne, • bardzo rzadko (może dotyczyć do 1 na 10000 pacjentów): omdlenie, nasilenie łuszczycy (choroba skóry z łuszczącymi się, różowymi plamami), • następujące działania niepożądane odnotowano jedynie w pojedynczych przypadkach podczas leczenie lekiem Nebilet: reakcje alergiczne obejmujące całe ciało, przebiegające z uogólnionymi zmianami skórnymi (reakcje nadwrażliwości); szybko rozpoczynający się obrzęk, szczególnie wokół warg, oczu lub języka, z możliwością wystąpienia nagłych trudności w oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy); rodzaj wysypki skórnej objawiającej się bladoczerwonymi, uniesionymi, swędzącymi guzkami, będącej wynikiem alergii lub niemającej podłoża alergicznego (pokrzywka).
Przeciwwskazaniem do stosowania leku Nebilet jest uczulenie na nebiwolol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Ponadto nie należy stosować leku Nebilet jeśli u pacjenta stwierdzono jedno lub więcej z poniższych zaburzeń: • niskie ciśnienie tętnicze, • ciężkie zaburzenia krążenia w kończynach górnych lub dolnych, • bardzo wolna czynność serca (mniej niż 60 skurczów na minutę), • pewne inne ciężkie zaburzenia rytmu serca (np. blok przedsionkowo-komorowy drugiego i trzeciego stopnia, zaburzenia przewodzenia w sercu), • niewydolność serca, która niedawno wystąpiła lub nasiliła się lub jeżeli pacjent otrzymuje dożylnie leki wspomagające pracę serca z powodu wstrząsu kardiogennego w przebiegu ostrej niewydolności serca, • astma lub świszczący oddech (obecnie lub w przeszłości), • nieleczony guz chromochłonny - guz znajdujący się w górnej części nerki (w nadnerczu), • zaburzenia czynności wątroby, • zaburzenia przemiany materii (kwasica metaboliczna), np. kwasica ketonowa w przebiegu cukrzycy. Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Nebilet należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku ciężkich zaburzeń czynności nerek nie należy przyjmować leku Nebilet w leczeniu niewydolności serca oraz należy omówić to z lekarzem. Nie zaleca się podawania leku Nebilet dzieciom i młodzieży z powodu braku danych dotyczących stosowania w tej grupie wiekowej. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Leku Nebilet nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że jego zastosowanie jest konieczne. Nie zaleca się stosowania tego leku podczas karmienia piersią. Lek Nebilet należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Lek Nebilet 5 mg należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lek Nebilet można przyjmować przed, podczas lub po posiłku, ale także niezależnie od posiłków. Należy przyjąć tabletkę popijając odpowiednią ilością wody. Leczenie podwyższonego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego): • Zazwyczaj stosowana dawka to 1 tabletka na dobę. Należy starać się przyjmować dawkę codziennie o tej samej porze. • U pacjentów w podeszłym wieku i pacjentów z zaburzeniami czynności nerek leczenie zazwyczaj rozpoczyna się od ½ (pół) tabletki raz na dobę. • Wpływ na ciśnienie tętnicze jest widoczny po 1-2 tygodniach leczenia. W rzadkich przypadkach optymalne działanie jest uzyskiwane po 4 tygodniach. Leczenie przewlekłej niewydolności serca: • Leczenie zostanie rozpoczęte i monitorowane przez doświadczonego lekarza. • Lekarz rozpocznie leczenie od ¼ (ćwierć) tabletki na dobę. Po 1-2 tygodni leczenia dawka ta może być zwiększona do ½ (pół) tabletki na dobę, następnie do 1 tabletki na dobę i kolejno do 2 tabletek na dobę, aż do uzyskania optymalnej dawki dla pacjenta. Lekarz określi właściwą dawkę na każdym etapie leczenia, a pacjent powinien ściśle przestrzegać zaleceń lekarza. • Maksymalna zalecana dawka to 2 tabletki na dobę (10 mg nebiwololu). • Pacjent będzie wymagał obserwacji przez doświadczonego lekarza przez 2 godziny po rozpoczęciu leczenia i każdorazowo, kiedy dawka leku będzie zwiększana. • Zależnie od potrzeby lekarz może zmniejszyć dawkę leku. • Nie należy nagle przerywać leczenia, ponieważ może to nasilić niewydolność serca. • Pacjenci z ciężką niewydolnością nerek nie powinni przyjmować tego leku. • Lek należy przyjmować raz na dobę, najlepiej codziennie o tej samej porze. Lek Nebilet może powodować zawroty głowy i zmęczenie. W takim przypadku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.
Substancją czynną leku Nebilet jest nebiwolol. Każda tabletka zawiera 5 mg nebiwololu (w postaci nebiwololu chlorowodorku): 2,5 mg d-nebiwololu i 2,5 mg l-nebiwololu. Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, kroskarmeloza sodowa, hypromeloza, polisorbat 80, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna uwodniona, magnezu stearynian, woda oczyszczona.

Kupujący Nebilet, 5 mg, tabl., 28 szt,bl(2x14)
Kupowali również