Zdjęcie produktu Nicorette Invisipatch

Nicorette Invisipatch 15 mg, plastry transdermalne, 7 szt

Plastry transdermalne Nicorette invisipatch to lek z nikotyną. Produkt leczniczy stosuje się raz na dobę i w tym czasie pomaga uporać się z chęcią sięgnięcia po papierosa, gdyż lek osłabia objawy głodu nikotynowego i odstawienia. Nicorette invisipatch jest przeznaczony dla osób dorosłych zdecydowanych rzucić nałóg. Plastry nie wydzielają szkodliwych substancji smolistych ani dwutlenku węgla, które powstają w procesie spalania nikotyny. 

82,77

Kategorie:
WITAMINY I SUPLEMENTY » Rzuć palenie

Preparat wskazany w leczeniu uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób zdecydowanych na rzucenie nałogu poprzez złagodzenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych występujących po zaprzestaniu palenia.

Działanie systemu transdermalnego z nikotyną, czyli plastrów Nicorette Invisipatch polega na dostarczaniu nikotyny w czystej postaci systematycznie przez cały czas noszenia leku. Stałe uwalnianie nikotyny jest możliwe dzięki jej równomiernemu rozmieszczeniu w plastrze. Plastry Nicorette są przeznaczone do stosowania podczas dziennej aktywności, czyli. przez około 16 godzin, a najwyższe stężenie leku jest osiągane po południu/wieczorem, kiedy ryzyko powrotu do nałogu jest największe. W odróżnieniu od papierosów plastry Nicorette Invisipatch nie wydzielają szkodliwych substancji smolistych ani dwutlenku węgla, które powstają w procesie spalania.
Leczenie za pomocą plastrów (systemu transdermalnego) imituje wahania stężenia nikotyny u palaczy w ciągu dnia i bez przyjmowania nikotyny podczas snu. Stosowanie plastra w ciągu dnia nie powoduje zaburzeń snu obserwowanych podczas stosowania nikotyny podczas snu.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
 
Niektóre objawy mogą wystąpić w związku z zaprzestaniem palenia. Zalicza się do nich pogorszenie nastroju, bezsenność, drażliwość, frustrację, gniew, niepokój, problemy z koncentracją, nerwowość lub zniecierpliwienie. Mogą wystąpić również objawy fizyczne, takie jak obniżona częstość akcji serca, zwiększone łaknienie lub zwiększenie masy ciała, zawroty głowy lub objawy przedomdleniowe, kaszel, zaparcia, krwawienie dziąseł, owrzodzenia aftowe lub zapalenie jamy nosowo gardłowej oraz głód nikotynowy połączony z chęcią zapalenia.

Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 osób): wysypka, pokrzywka.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1 000 osób): palpitacje, tachykardia, reakcje w miejscu podania, astenia, dyskomfort i ból w klatce piersiowej, złe samopoczucie, ból mięśni, niezwykłe sny, duszność, nadmierne pocenie, zaczerwienienie twarzy, nadciśnienie tętnicze.

Częstość nieznana: Reakcja anafilaktyczna (nagła, ciężka reakcja alergiczna), dyskomfort żołądkowo-jelitowy, ból kończyn, obrzęk naczynioruchowy (choroba skóry i błon śluzowych, charakteryzująca się występowaniem ograniczonych obrzęków), rumień

Nie stosować Nicorette Invisipatch u osób z uczuleniem na nikotynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Przed zastosowaniem plastrów Nicorette Invisipatch należy skonsultować się z lekarzem w przypadku: przebytego ostatnio udaru mózgu lub zawału mięśnia sercowego; bólów w klatce piersiowej lub objawów dławicy piersiowej; niewyrównanego nadciśnienia tętniczego; choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy; nadczynności tarczycy; cukrzycy insulinozależnej (mogą być wymagane niższe dawki insuliny jako rezultat zaprzestania palenia); stwierdzonego guza chromochłonnego nadnerczy; ciężkiej lub umiarkowanej choroby wątroby; ciężkiej choroby nerek; zapalenia przełyku.

Niektórzy pacjenci mogą kontynuować stosowanie leku Nicorette Invisipatch po zalecanym okresie leczenia, lecz potencjalne ryzyko długoterminowego stosowania Nicorette Invisipatch jest znacznie mniejsze niż ryzyko uzależnienia związane z powrotem do palenia tytoniu.

Lek nie jest przeznaczony dla osób poniżej 18 lat

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a takżę o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Zaprzestanie palenia może wymagać modyfikacji ich dawkowania.

Nicorette Invisipatch może wchodzić w interakcję z:

  • imipramina, klomipramina, fluwoksamina (leki stosowane w leczeniu depresji),
  • klozapina, olanzapina (leki stosowane w leczeniu schizofrenii),
  • teofilina (lek stosowany w leczeniu astmy oskrzelowej, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i stanach zapalnych oskrzeli),
  • takryna (lek stosowany w chorobie Alzheimera),
  • ropinirol (lek stosowany w chorobie Parkinsona),
  • flekainid (lek stosowany m.in. w częstoskurczu, napadowym migotaniu przedsionków, zaburzeniach rytmu serca),
  • pentazocyna (lek przeciwbólowy),
  • insulina.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku. Nikotyna przenika do mleka matki w ilościach, mogących oddziaływać na dziecko, nawet gdy stosuje się ją w dawkach terapeutycznych.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Plaster należy przykleić rano, po przebudzeniu, na nieuszkodzoną powierzchnię skóry i odkleić przed pójściem spać. Nicorette w dawce 10 mg/16 h przeznaczony jest dla osób, które są już na ostatnim etapie odstawiania systemu transdermalnego - jest to tzw. krok III. Osoby z dużym uzależnieniem powinny stosować plastry z tą dawką przez 2 tygodnie, natomiast przy niskim stopniu uzależnienia przez 4 tygodni.

U osób dorosłych o dużym stopniu uzależnienia zaleca się rozpocząć leczenie od kroku 1, tj. plastra 25 mg/16 h stosowanego raz na dobę przez 8 tygodni. Następnie należy rozpocząć stopniowe odstawianie plastrów (systemu transdermalnego).

Nie zaleca się stosowania plastrów dłużej niż przez 6 miesięcy. Jednak niektórzy byli palacze mogą wymagać dłuższego okresu leczenia, aby nie wrócić do nałogu. Należy korzystać z porad grup wsparcia, gdyż mogą one wspomóc proces rzucania palenia i zakończyć terapię sukcesem.

Instrukcja aplikacji plastra dostępna jest w ulotce dołączonej do opakowania leku. Należy się z nią zapoznać przed zastosowaniem produktu leczniczego.

Substancją czynną leku jest nikotyna. 1 plaster (system transdermalny) 10 mg/16 h zawiera 15.75 mg nikotyny. 1 plaster (system transdermalny) 15 mg/16 h zawiera 23.62 mg nikotyny. 1 plaster (system transdermalny) 25 mg/16 h zawiera 39.37 mg nikotyny.

Pozostałe składniki to: warstwa nośna: triglicerydy o średniej długości łańcucha, kopolimer metakrylanu butylu zasadowy, warstwa zewnętrzna, ochronna: politeraftalan etylenu (PET) 19 µm, warstwa akrylowa, przylegająca: roztwór akrylowy adhezyjny Durotak 387-2051, potasu wodorotlenek, kroskarmelozę sodową, acetyloacetonian glinu, warstwa ochronna, usuwana przed umieszczeniem plastra na skórze: politeraftalan etylenu (PET) 100 µm.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.

Kupujący Nicorette Invisipatch(Nicorette Semi),15mg,syst.transd.,7szt
Kupowali również