Normatens 5mg+0,5mg+0,1mg, tabl.draż(i.rów)Delf,Łotwa,20szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Normatens 5mg+0,5mg+0,1mg, tabl.draż(i.rów)Delf,Łotwa,20szt

13,59

Pierwotne nadciśnienie tętnicze i wszystkie postacie wtónego nadciśnienia tętniczego, w których monoterapia jest nieskuteczna. Lek może być stosowany jednocześnie z innymi lekami stosowanymi w leczeniu nadciśnienia, takimi jak leki blokujące receptory β-adrenergiczne, leki rozszerzające naczynia krwionośne.
obniża ciśnienie tętnicze krwi
zapobiega nadciśnieniu
Doustnie. Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz. Drażetki należy przyjmować w czasie lub bezpośrednio po posiłku. Nie stosować u dzieci. W trakcie leczenia nie należy spożywać alkoholu.  
klopamid
rezerpina
dihydroergokrystyna

Kupujący Normatens, 5mg+0,5mg+0,1mg,tabl.draż,(i.rów)Delf,Łotwa,20szt
Kupowali również