Nystapol 100 000 IU/ml, zaw.doustna, 30 ml


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Nystapol 100 000 IU/ml, zaw.doustna, 30 ml

20,91

Kupujący Nystapol, 100 000 IU/ml, zaw.doustna, 30 ml
Kupowali również