Nystatyna Teva 2400000jm/28ml, gr.d/sp.zaw.doust, 1 but.


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Nystatyna Teva 2400000jm/28ml, gr.d/sp.zaw.doust, 1 but.

26,25

Kupujący Nystatyna Teva, 2800000jm/28ml, gr.d/sp.zaw.doust, 1 but.
Kupowali również