Oftensin 0,5%, krople do oczu, 5 ml


Zdjęcie podglądowe recepty

Oftensin 0,5%, krople do oczu, 5 ml

5,51

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na O

Podwyższone ciśnienie śródgałkowe u osób z nadciśnieniem ocznym, przewlekła jaskrą z otwartym kątem przesączania.

Substancją czynną leku Oftensin jest tymolol. Tymolol należy do grupy leków zwanych lekami β-adrenolitycznymi. Tymolol obniża ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez zmniejszenie wytwarzania cieczy wodnistej w gałce ocznej i jednoczesne zwiększenie jej odpływu drogą naczyniówkowo-twardówkową. Tymolol wywiera także nieznaczny wpływ na ciśnienie żylne nadtwardówki. Lek nie wpływa na szerokość źrenicy ani akomodację, dzięki czemu nie zaburza widzenia. Działanie leku rozpoczyna się po około 10-30 minutach po zakropleniu, a największy spadek ciśnienia wewnątrzgałkowego występuje po 1-2 godzinach. Działanie leku utrzymuje się do 24 godzin po jednorazowym podaniu.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Może wystąpić: Podrażnienie oczu, zapalenie spojówek, zapalenie brzegów powiek, zapalenie rogówki, zmniejszenie wrażliwości rogówkowej, zaburzenia widzenia, podwójne widzenie, opadanie powiek, zaburzenie wydzielania łez i tzw. "zespół suchego oka", osłabienie, uczucie zmęczenia, zawroty głowy, wysypki skórne, osłabienie siły skurczu mięśnia serca, zwolnienie pracy serca, blok przedsionkowo-komorowy, niedociśnienie. Niekiedy depresja, zaburzenia snu. U pacjentów nadwrażliwych, może wystąpić duszność z powodu skurczu oskrzeli.  

Kiedy nie stosować leku Oftensin: 

 • jeśli pacjent ma uczulenie na tymolol, β-adrenolityki lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli pacjent ma obecnie lub miał w przeszłości astmę oskrzelową; 
 • jeśli pacjent ma obecnie lub miał w przeszłości ciężką przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (ciężką chorobę płuc, która może powodować świszczący oddech, trudności w oddychaniu i (lub) długotrwały kaszel); 
 • jeśli pacjent ma bradykardię zatokową; 
 • jeśli u pacjenta występuje zespół chorego węzła zatokowego;
 • jeśli pacjent ma blok przedsionkowo-komorowy II i III stopnia; 
 • jeśli pacjent ma blok zatokowo-przedsionkowy;
 • jeśli pacjent ma wstrząs kardiogenny;
 • jeśli pacjent ma jawną niewydolność serca.

 

Przed rozpoczęciem stosowania leku Oftensin należy omówić to z lekarzem, w następujących sytuacjach: 

 • jeśli u pacjenta pojawią się działania niepożądane, jakie obserwuje się po doustnym zastosowaniu leków β-adrenolitycznych, gdyż tymolol stosowany miejscowo do worka spojówkowego może przenikać do krwi; 
 • jeśli pacjent przyjmuje już doustnie lek β-adrenolityczny. Nie zaleca się również jednoczesnego stosowania dwóch leków z tej grupy podawanych miejscowo.
 • jeśli pacjent ma chorobę niedokrwienną serca (objawy mogą obejmować uczucie bólu lub ucisku w klatce piersiowej, duszność lub dławienie), niewydolność serca, zmniejszone ciśnienie tętnicze krwi; 
 • jeśli pacjent ma zaburzenia rytmu serca, takie jak spowolnienie rytmu serca; 
 • jeśli pacjent ma zaburzenia oddychania, astmę lub przewlekłą obturacyjną chorobę płuc; 
 • jeśli pacjent ma zaburzenia krążenia obwodowego (np. chorobę Raynauda lub zespół Raynauda); 
 • jeśli pacjent ma cukrzycę (szczególnie niestabilną) leczoną insuliną lub doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi, gdyż tymolol może maskować objawy zmniejszonego stężenia cukru we krwi; 
 • jeśli pacjent ma jaskrę z zamkniętym kątem; 
 • jeśli u pacjenta przeprowadzono zabieg filtracji;
 • jeśli pacjent ma nadczynność tarczycy, gdyż tymolol może maskować objawy przedmiotowe i podmiotowe

Tymolol w postaci kropli do oczu należy stosować ostrożnie u dzieci i młodzieży.

Niektórych leków nie należy stosować jednocześnie z tymololem, w innych przypadkach lekarz może zalecić zmianę dawkowania. Należy powiadomić lekarza o stosowaniu poniżej wymienionych leków: 

 • innych leków β-adrenolitycznych;
 • adrenaliny; 
 • cymetydyny, ranitydyny, haloperydolu i amiodaronu, pochodnych fenotiazyny, rezerpiny; 
 • leków przeciwdepresyjnych, w tym fluoksetyny i paroksetyny; 
 • doustnych leków blokujących kanał wapniowy (np. werapamil, diltiazem, nifedypina); 
 • glikozydów nasercowych (np. digoksyna); 
 • chinidyny;
 • guanetydyny; 
 • parasympatykomimetyków; 
 • anestetyków wziewnych: enfluranu, halotanu, izofluranu, metoksyfluranu, chloroformu, cyklopropanu, czy też trichloroetylenu; 
 • leków przeciwcukrzycowych (insulina lub doustne leki przeciwcukrzycowe).

 

Nie należy stosować leku w ciąży, chyba że lekarz zadecyduje, że jest to konieczne. Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią, gdyż tymolol może przenikać do mleka

Podczas stosowania tymololu w postaci kropli do oczu, niekiedy mogą wystąpić zaburzenia widzenia i zawroty głowy, które mogą zaburzać sprawność psychofizyczną. Jeśli wystąpią takie objawy niepożądane nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Zakraplać do worka spojówkowego chorego oka (oczu). Dawkę i częstotliwość stosowania ustala lekarz.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Oftensin: W razie zastosowania większej dawki leku niż zalecana należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, który podejmie odpowiednie leczenie. Objawami przedawkowania mogą być: obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, spowolnienie czynności serca, skurcz oskrzeli i ostra niewydolność serca.

Pominięcie zastosowania leku Oftensin: W przypadku pominięcia dawki leku, należy ją przyjąć tak szybko, jak jest to możliwe. Jeżeli jednak zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki leku, nie należy przyjmować dawki pominiętej. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku.

Substancją czynną leku jest tymolol. Każdy ml roztworu zawiera odpowiednio 2,5 mg lub 5 mg tymololu w postaci tymololu maleinianu.

Pozostałe składniki to: sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwunastowodny, benzalkoniowy chlorek, woda oczyszczona.

Oftensin zawiera benzalkoniowy chlorek, fosforany.

 • Lek zawiera 0,12 mg benzalkoniowego chlorku w każdym ml roztworu. Benzalkoniowy chlorek może być absorbowany przez miękkie soczewki kontaktowe i zmieniać ich zabarwienie. Należy usunąć soczewki kontaktowe przed zakropleniem i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym założeniem. W przypadku zakażenia oka noszenie soczewek kontaktowych nie jest zalecane. Benzalkoniowy chlorek może powodować także podrażnienie oczu, zwłaszcza u osób z zespołem suchego oka lub zaburzeniami dotyczącymi rogówki (przezroczystej warstwy z przodu oka). W razie wystąpienia nieprawidłowych odczuć w obrębie oka, kłucia lub bólu w oku po zastosowaniu leku, należy skontaktować się z lekarzem.
 • Lek Oftensin 2,5 mg/ml zawiera 12,72 mg fosforanów w każdym ml roztworu. Lek Oftensin 5 mg/ml zawiera 11,78 mg fosforanów w każdym ml roztworu. U pacjentów z ciężkimi uszkodzeniami przezroczystej, przedniej części oka (rogówki), fosforany mogą w bardzo rzadkich przypadkach spowodować w czasie leczenia zmętnienia rogówki z powodu gromadzenia się wapnia. 

Tymolol jest dobrze tolerowany przez pacjentów stosujących twarde soczewki kontaktowe wykonane z polimetylometakrylatu (PMMA)

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze do 25°C, chronić od światła. Okres ważności po pierwszym otwarciu pojemnika: 28 dni.

Kupujący Oftensin, 5 mg/ml, krople do oczu, 5 ml
Kupowali również