Paracetamol Filofarm 500 mg, tabletki, 20 szt.

Produkt leczniczy do stosowania w leczeniu bólu o łagodnym do umiarkowanego nasilenia lub/i gorączki.

3,98

Kategorie:
Mięśnie i stawy » Ból mięśni
Mięśnie i stawy » Bóle stawów » Bóle stawów - preparaty doustne
Przeciwbólowe » Ból głowy
Przeciwbólowe » Ból zęba
Przeciwbólowe » Bóle menstruacyjne
Przeciwbólowe » Migrena
Przeziębienie i grypa » Gorączka » Tabletki

Paracetamol Filofarm stosuje się:

  • w bólach o różnej etiologii: bóle głowy, mięśni, zębów, stawów, nerwobóle, bóle miesiączkowe;
  • w gorączce, np. w przebiegu przeziębienia lub grypy.

 

Lek ten jest przeznaczony dla pacjentów w wieku powyżej 12 lat.

Lek Paracetamol Filofarm zawiera jako substancję czynną paracetamol, wykazujący działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. W wyniku hamowania cyklooksygenazy kwasu arachidonowego, zapobiega tworzeniu się prostaglandyn w ośrodkowym układzie nerwowym. Zmniejszenie stężenia prostaglandyn w podwzgórzu wywołuje działanie przeciwgorączkowe. Działanie przeciwbólowe zbliżone jest do działania niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), jednak paracetamol w odróżnieniu od leków tej grupy nie hamuje obwodowej syntezy prostaglandyn. Dlatego nie działa przeciwzapalnie i nie wywołuje typowych dla NLPZ działań niepożądanych. Paracetamol nie wpływa na agregację płytek krwi. Jest lekiem z wyboru w leczeniu bólu i gorączki.

Nie należy stosować leku:

  • jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Ze względu na ryzyko przedawkowania należy sprawdzić, czy inne przyjmowane leki nie zawierają paracetamolu; 
  • jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką niewydolność wątroby lub nerek; 
  • jeśli u pacjenta stwierdzono wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej lub niedokrwistość hemolityczną; 
  • jeśli u pacjenta stwierdzono wrodzony niedobór reduktazy methemoglobinowej; 
  • jeśli pacjent stosuje inhibitory monoaminooksydazy (MAO) (np. selegilina – lek stosowany w leczeniu depresji i niedociśnienia tętniczego), oraz przez okres do 2 tygodni po ich odstawieniu.

 

Leku nie należy stosować równocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol.

Paracetamol może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych (warfaryny, kumaryny). Jednoczesne podawanie z ryfampicyną (antybiotyk), izoniazydem (lek przeciwgruźliczy), barbituranami (lek nasenny), lekami przeciwpadaczkowymi, diflunizalem (niesteroidowy lek przeciwzapalny), sulfinpirazonem (lek stosowany w leczeniu dny moczanowej) lub innymi lekami o podobnym wpływie na wątrobę (indukującymi enzymy mikrosomowe), zwiększa ryzyko uszkodzenia wątroby. Paracetamol podawany łącznie z inhibitorami monoaminooksydazy (np. selegilina – lek stosowany w leczeniu depresji i niedociśnienia tętniczego) może wywołać stan pobudzenia i wysoką gorączkę. Stosowanie paracetamolu łącznie z zydowudyną (lek przeciwwirusowy) może powodować neutropenię (zagrażający życiu niedobór neutrofilów - pewnego typu białych krwinek) oraz zwiększać ryzyko uszkodzenia wątroby. Kofeina nasila przeciwbólowe działanie paracetamolu.

Nie należy pić alkoholu podczas stosowania leku Paracetamol Filofarm.

Lek Paracetamol Filofarm można podawać kobietom w ciąży, jeżeli jest to konieczne. Należy stosować możliwie najmniejszą dawkę skutecznie łagodzącą ból lub obniżającą gorączkę i przyjmować lek przez możliwie jak najkrótszy czas. Jeżeli ból nie zostanie złagodzony lub gorączka się nie obniży lub jeżeli konieczne będzie zwiększenie częstości przyjmowania leku, należy skonsultować się z lekarzem. Po podaniu doustnym, paracetamol w niewielkich ilościach przenika do mleka matki. Paracetamol w dawkach terapeutycznych można stosować u kobiet karmiących piersią.

Dorośli:

Zwykle stosuje się doustnie 1 lub 2 tabletki (co odpowiada 500 mg do 1000 mg paracetamolu), w razie konieczności do 3 lub 4 razy na dobę (maksymalnie w ciągu doby 8 tabletek , co odpowiada 4000 mg paracetamolu). Należy przestrzegać co najmniej 4-godzinnego odstępu między kolejnymi dawkami. Lek należy przyjmować po posiłku. Tabletkę należy połknąć popijając wodą. Maksymalny czas stosowania leku bez porady lekarza – 3 dni.

Dzieci w wieku powyżej 12 lat:

Zwykle stosuje się doustnie 1 tabletkę (co odpowiada 500 mg paracetamolu), w razie konieczności do 3 lub 4 razy na dobę (maksymalnie w ciągu doby 4 tabletki, co odpowiada 2000 mg paracetamolu). Należy przestrzegać co najmniej 4-godzinnego odstępu między kolejnymi dawkami. Tabletkę należy połknąć popijając wodą. Maksymalny czas stosowania leku bez porady lekarza – 3 dni.

Substancją czynną leku jest paracetamol. 1 tabletka zawiera 500 mg paracetamolu.

Substancje pomocnicze: skrobia, poliwinylopirolidon, kwas stearynowy.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Kupujący Paracetamol Filofarm, 500 mg, tabl., 20 szt,bl
Kupowali również