Primolut-Nor 5 mg, tabl.,(i.rów),Delf,Hiszp, 30 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Primolut-Nor 5 mg, tabl.,(i.rów),Delf,Hiszp, 30 szt

18,27

Kupujący Primolut-Nor, 5 mg, tabl.,(i.row),Delf,Hiszp, 30 szt
Kupowali również