Primolut-Nor 5 mg, tabletki, 30 szt. (import równoległy Delfarma - Hiszpania)


Zdjęcie podglądowe recepty

Primolut-Nor 5 mg, tabletki, 30 szt. (import równoległy Delfarma - Hiszpania)

16,95

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na P

Krwawienia na tle zaburzeń czynnościowych, endometrioza.

Lek Primolut-Nor zawiera progestagen (octan noretysteronu) sztuczny odpowiednik naturalnego żeńskiego hormonu (progesteronu).

Nie należy stosować leku:

 • jeśli pacjentka ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
 • jeżeli stwierdzono ciążę lub podejrzewa się ciążę;
 • jeżeli kobieta karmi piersią;
 • jeżeli obecnie występują lub w przeszłości występowały zaburzenia zakrzepowe lub zakrzepowo-zatorowe żył lub tętnic (np. zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna, zawał mięśnia sercowego) bądź udar mózgu; 
 • jeżeli w przeszłości występowały lub obecnie występują objawy zwiastunowe zakrzepicy (np. przemijający atak niedokrwienny mózgu, dławica piersiowa);
 • jeżeli w przeszłości występowały lub obecnie występują incydenty naczyniowo-mózgowe; 
 • jeżeli występuje poważny czynnik ryzyka lub wiele czynników ryzyka zakrzepicy żył lub tętnic; 
 • jeżeli występowała migrena, której towarzyszyły ogniskowe objawy neurologiczne np. zaburzenia widzenia, zaburzenia mowy, drętwienie lub niedowład części ciała;
 • jeżeli występuje cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi; 
 • jeżeli w przeszłości występowała lub obecnie występuje ciężka choroba wątroby (do momentu powrotu wyników prób czynnościowych wątroby do prawidłowych wartości); 
 • jeżeli w przeszłości występowały lub obecnie występują łagodne bądź złośliwe nowotwory wątroby;
 • jeżeli stwierdzono obecnie lub w przeszłości nowotwór hormonozależny (nowotwór piersi lub narządów płciowych).

 

Lek Primolut-Nor zawiera laktozę jednowodną. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjentki nietolerancję niektórych cukrów, pacjentka powinna skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Udzieli on informacji, czy należy stosować dodatkowe metody antykoncepcji, a jeśli tak, to jak długo. Niektóre leki mogą wpływać na stężenie leku Primolut-Nor we krwi, mogą zmniejszać jego skuteczność oraz mogą powodować nieoczekiwane krwawienie. Należą do nich:

 • leki stosowane w leczeniu: 
  • padaczki (np. prymidon, fenytoina, barbiturany, karbamazepina, okskarbazepina, topiramat, felbamat) 
  • gruźlicy (np. ryfampicyna) 
  • zakażenia wirusem HIV lub wirusem wątroby typu C (zwanych inhibitorami proteazy lub nienukleozydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy, takie jak rytonawir, newirapina, efawirenz) 
  • zakażeń grzybiczych (gryzeofulwina, azolowe leki przeciwgrzybicze, takie jak itrakonazol, worykonazol, flukonazol) 
  • zakażeń bakteryjnych (antybiotyki makrolidowe, takie jak klarytromycyna, erytromycyna)
  • niektórych chorób serca, nadciśnienia (antagoniści kanału wapniowego, np. werapamil, diltiazem)
  • zapalenia stawów, choroby zwyrodnieniowej stawów (etorykoksyb) 
  • wysokiego ciśnienia w naczyniach krwionośnych w płucach (bozentan) 
 • preparaty zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum), stosowane głównie w leczeniu nastrojów depresyjnych 
 • sok grejpfrutowy.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Substancją czynną leku jest 5 mg noretysteronu octanu (Norethisteroni acetas).

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, powidon 25, talk, magnezu stearynian.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać blistry w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.

Kupujący Primolut-Nor, 5 mg, tabl.,(i.row),Delf,Hiszp, 30 szt
Kupowali również