Sildenafil Ranbaxy 100 mg, tabletki powlekane, 8 szt.


Zdjęcie podglądowe recepty

Sildenafil Ranbaxy 100 mg, tabletki powlekane, 8 szt.

26,35

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na S

Lek Sildenafil Ranbaxy jest stosowany w leczeniu zaburzeń wzwodu u dorosłych mężczyzn, czyli impotencji, definiowanej jako niemożność uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego.

Lek Sildenafil Ranbaxy zawiera substancję czynną syldenafil, która należy do grupy leków zwanych inhibitorami fosfodiesterazy typu 5 (PDE5). Działa poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększając napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego. Lek Sildenafil Ranbaxy ułatwia osiągnięcie wzwodu jedynie pod wpływem pobudzenia seksualnego.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często występujące działania niepożądane (u więcej niż 1 na 10 pacjentów): ból głowy. 

Często występujące działania niepożądane(u 1 na 10 pacjentów): nudności, nagłe zaczerwienienie twarzy, uderzenia gorąca, niestrawność, zaburzenia widzenia, uczucie zatkanego nosa, zawroty głowy.

Niezbyt często występujące działania niepożądane(u 1 na 100 pacjentów): wymioty, wysypka skórna, podrażnienie oka, przekrwienie oczu, ból oczu, wrażliwość na światło, kołatanie serca, szybkie bicie serca, nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie, bóle mięśni, senność, osłabione czucie dotyku, zawroty głowy, dzwonienie w uszach, suchość w jamie ustnej, zatkane lub niedrożne zatoki, zapalenie błony śluzowej nosa, ból w górnej części brzucha, choroba refluksowa przełyku, krew w moczu, ból rąk lub nóg.

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 na 1000 pacjentów): omdlenia, udar, zawał serca, nieregularne bicie serca, przemijające zmniejszenie przepływu krwi do części mózgu, uczucie ucisku w gardle, zdrętwienie ust, krwawienie z prącia, obecność krwi w spermie, nagłe osłabienie lub utrata słuchu.

Kiedy nie stosować leku Sildenafil Ranbaxy:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na syldenafil lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
 • jeśli pacjent przyjmuje azotany lub leki uwalniające tlenek azotu, ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego,
 • jeśli pacjent przyjmuje riocyguat,
 • jeśli pacjent ma ciężką chorobę serca lub wątroby.
 • jeśli pacjent niedawno przebył udar lub zawał serca oraz w przypadkach niskiego ciśnienia tętniczego krwi,
 • jeśli pacjent ma pewne rzadkie choroby oka,
 • jeśli pacjent ma choroby krwi.

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Sildenafil Ranbaxy należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą w przypadku:

 • Niedokrwistości sierpowatokrwinkowej (nieprawidłowość dotycząca czerwonych ciałek krwi), białaczki (choroba nowotworowa krwi), szpiczaka mnogiego (choroba nowotworowa szpiku kostnego).
 • Jeśli u pacjenta stwierdzono anatomiczne zniekształcenie prącia lub chorobę Peyroniego.
 • Jeśli pacjent ma dolegliwości ze strony serca. Lekarz powinien ocenić, czy stan mięśnia sercowego pozwala na dodatkowy wysiłek, jaki wiąże się z aktywnością seksualną. 
 • Jeśli pacjent ma chorobę wrzodową lub zaburzenia krzepnięcia (jak hemofilia). 
 • Jeśli u pacjenta wystąpi nagłe pogorszenie widzenia lub nagła utrata wzroku, należy przerwać stosowanie leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem

Leku Sildenafil Ranbaxy nie należy stosować jednocześnie z innymi doustnymi lub miejscowymi rodzajami terapii zaburzeń wzwodu. Leku Sildenafil Ranbaxy nie należy stosować jednocześnie z terapiami tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) z zastosowaniem syldenafilu ani innymi inhibitorami PDE5. Leku Sildenafil Ranbaxy nie należy przyjmować, jeśli nie stwierdzono zaburzeń erekcji.

Leku Sildenafil Ranbaxy nie należy stosować u osób w wieku poniżej 18 lat.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Sildenafil Ranbaxy może wchodzić w interakcję z:

 • lekami stosowanymi w leczeniu bólu w kaltce piersiowej,
 • lekami z grupy azotanów lub uwalniającymi tlenek azotu,
 • riocyguatem,
 • z lekami stosowanymi w leczeniu zakażeń wirusem HIV,
 • z lekami obniżającymi ciśnienie krwi.

Lek Sildenafil Ranbaxy może być przyjmowany jednocześnie z posiłkiem lub bez niego. Jednakże przyjmowanie leku Sildenafil Ranbaxy w czasie spożywania obfitych posiłków może opóźnić początek działania leku. Zdolność do uzyskania erekcji może być czasowo zaburzona po spożyciu alkoholu. Aby w sposób maksymalny wykorzystać działanie leku, nie należy spożywać znacznych ilości alkoholu przed przyjęciem leku Sildenafil Ranbaxy.

Sildenafil Ranbaxy nie jest przeznaczony do stosowania przez kobiety.

Lek Sildenafil Ranbaxy może spowodować wystąpienie zawrotów głowy i zaburzeń widzenia. Pacjenci przed prowadzeniem pojazdów lub obsługiwaniem maszyn powinni sprawdzić, w jaki sposób reagują na lek.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Zalecana dawka początkowa wynosi 50 mg. Leku Sildenafil Ranbaxy nie należy stosować częściej niż raz na dobę. Lek Sildenafil Ranbaxy powinien być przyjęty na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. Tabletkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Sildenafil Ranbaxy: U pacjenta mogą częściej występować działania niepożądane i mogą być one bardziej nasilone. Przyjęcie dawki większej niż 100 mg nie zwiększa skuteczności leku. Nie należy przyjmować większej ilości tabletek niż przepisze lekarz. Należy skontaktować się z lekarzem w razie przyjęcia większej liczby tabletek niż zalecono.

Substancją czynną leku jest syldenafil. Każda tabletka powlekana 50 mg leku Sildenafil Ranbaxy zawiera 50 mg syldenafilu, w postaci syldenafilu cytrynianu. Każda tabletka powlekana 100 mg leku Sildenafil Ranbaxy zawiera 100 mg syldenafilu, w postaci syldenafilu cytrynianu. 

Pozostałe składniki leku to: o rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, wapnia wodorofosforan bezwodny, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian, o otoczka tabletki: hypromeloza, czerwień koszenilowa (E124), lak, makrogol 400, tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek czerwony (E172), indygotyna (E132), lak.

Lek Sildenafil Ranbaxy zawiera czerwień koszenilową (E124), lak. Lek Sildenafil Ranbaxy zawiera barwnik czerwień koszenilową (E124), lak, który może powodować reakcje alergiczne.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Produkt leczniczy nie wymaga szczególnych warunków przechowywania.

Kupujący Sildenafil Ranbaxy, 100 mg, tabl.powl., 8 szt,bl
Kupowali również