Softacort 3,35 mg/ml, krople do oczu, 30 pojemników jednodawkowych


Zdjęcie podglądowe recepty

Softacort 3,35 mg/ml, krople do oczu, 30 pojemników jednodawkowych

47,98

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na S

Softacort jest wskazany w leczeniu łagodnych niezakaźnych chorób alergicznych lub stanów zapalnych spojówki.

Softacort zawiera hydrokortyzon, który jest glukokortykoidem wydzielanym przez gruczoł nadnerczowy, który ma działanie przeciwzapalne.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):  przejściowy dyskomfort (pieczenie, kłucie) po zakropleniu.

Więcej informacji w ulotce dołączonej do leku.

Nie należy stosować leku w przypadku: nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu; nadciśnienia wewnątrzgałkowego wywołanego przez glikokortykosteroidy i inne formy nadciśnienia w oku; ostrego zakażenia wirusem opryszczki pospolitej oraz większość innych zakażeń wirusowych rogówki w ostrej fazie choroby wrzodowej (z wyjątkiem sytuacji, gdy lek podawany jest w połączeniu ze środkami chemioterapeutycznymi przeciwko wirusowi opryszczki), zapalenie spojówek, wrzodziejące zapalenie rogówki, nawet w początkowym etapie (pozytywny wynik testu fluoresceinowego); gruźlicy oka; grzybicy oka; ostrego zakażenie ropnego oka, ropnego zapalenia spojówek i ropnego zapalenia powiek, jęczmień i zakażenie opryszczką, które mogą być maskowane lub nasilone przez leki przeciwzapalne.

Należy zachować ostrożność i poinformować lekarza, jeśli pacjent: ma wirusowe zakażenie oczu; ma chorobę, która powoduje ścieńczenie zewnętrznej części oka (rogówki i twardówki); przed długi czas stosuje lub stosował lek z grupy kortykosteroidów i ma rany oczu (owrzodzenie rogówki), można podejrzewać wystąpienie zakażenia grzybiczego.

Podczas leczenia konieczne jest regularne ścisłe monitorowanie stanu oczu. Wykazano, że długotrwałe stosowanie kortykosteroidów powoduje wzrost ciśnienia wewnątrz oka oraz wystąpienie jaskry.

Należy unikać noszenia soczewek kontaktowych podczas leczenia tym lekiem. Jeśli u pacjenta wystąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy skontaktować się z lekarzem.

Decyzję o stosowaniu leku u dzieci podejmuje lekarz.

Niektóre leki mogą nasilać działanie leku Softacort, dlatego lekarz prowadzący może przeprowadzać dokładną kontrolę, jeśli pacjent przyjmuje takie leki (w tym niektóre leki stosowane przy leczeniu HIV: rytonawir, kobicystat).

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Przez krótki czas po użyciu kropli u pacjenta może występować niewyraźne widzenie. Przed kontynuacją prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn należy odczekać do powrotu wyraźnego widzenia.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. 

Dawkowanie ustala lekarz indywidualnie dla pacjenta.

Softacort przeznaczony jest do stosowania do oczu.

Jeżeli stosowane są inne krople do oczu, należy je podać po co najmniej 5-minutowej przerwie od podania tego leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Softacort: W przypadku podania zbyt dużej dawki do oka i występowania długotrwałego podrażnienia należy płukać oko jałową wodą. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Softacort: Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Softacort: Nie należy nagle przerywać leczenia. Należy zawsze skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjent rozważa przerwanie leczenia.

Substancją czynną leku jest hydrokortyzon (Hydrocortisoni natrii phosphas).

1 ml zawiera 3,35 mg hydrokortyzonu sodu fosforanu. Jedna kropla zawiera około 0,12 mg hydrokortyzonu sodu fosforanu.

Substancje pomocnicze: disodu fosforan dwunastowodny, sodu diwodorofosforan jednowodny, sodu chlorek, disodu edetynian, kwas solny (do ustalenia pH), woda do wstrzykiwań.

Softacort zawiera fosforany. Lek zawiera 0,227 mg fosforanów w każdej kropli

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku, saszetce i pojemniku jednodawkowym po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Po otwarciu pojemnika jednodawkowego: użyć natychmiast i wyrzucić pojemnik jednodawkowy po zastosowaniu.

Kupujący Softacort, 3,35 mg/ml, krople do oczu, 30 poj.jednodawk.
Kupowali również