Symflusal (50 mcg+500 mcg)/dawkę,prosz.do inhal.,60 dawek


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Symflusal (50 mcg+500 mcg)/dawkę,prosz.do inhal.,60 dawek

103,16

Kupujący Symflusal, (50 mcg+500 mcg)/dawkę,prosz.do inhal.,60 dawek
Kupowali również