Zdjęcie produktu NeoFuragina

NeoFuragina 50 mg, tabletki, 30 szt

NeoFuragina to produkt leczniczy do stosowania w zakażeniach bakteryjnych dróg moczowych. NeoFuragina działa przeciwbakteryjnie - zawiera furazydynę, która hamuje rozwój bakterii.

19,89

Kategorie:
Drogi moczowe » Infekcje, stany zapalne
BESTSELLERY

Tagi:
teva, zapalenie pęcherza, tabletki, drogi moczowe, furagina, zakażenia bakteryjne

NeoFuragina wskazana jest do leczenia zakażeń dolnych dróg moczowych.

NeoFuragina zawiera furazydynę (pochodną nitrofuranu) o działaniu przeciwbakteryjnym o szerokim spektrum działania. Furazydyna wykazuje silniejsze działanie w środowisku kwaśnym, słabsze w zasadowym.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane występujące często (u 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • nudności, nadmierne oddawanie gazów,
 • bóle głowy.

Działania niepożądane występujące rzadko (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

 • reakcje anafilaktyczne (nagłe reakcje alergiczne miejscowe lub ogólnoustrojowe), obrzęk naczyniowo-ruchowy (choroba skóry tkanki podskórnej polegająca na powstawaniu ograniczonych obrzęków),
 • ciężkie reakcje skórne (złuszczające zapalenie skóry, rumień wielopostaciowy, zespól Stevensa-Johnsona -pęcherzowy rumień wielopostaciowy),
 • objawy polekowego zapalenia wątroby, żółtaczka cholestatyczna (wywołana przeszkodą w odpływie żółci), martwica wątroby (zwykle podczas długotrwałego stosowania).

Częstość nieznana:

 • świąd, pokrzywka, wysypka,
 • zawroty głowy, senność, zaburzenia widzenia,
 • uszkodzenie nerwów obwodowych (także o ostrym lub nieodwracalnym przebiegu, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, niedokrwistością, cukrzycą, zaburzeniami elektrolitowymi lub niedoborem witaminy B),
 • reakcja astmatyczna (duszność) u pacjentów z astmą-reakcje z nadwrażliwości dotyczące układu oddechowego, w tym: reakcje ostre - objawiające się gorączką dreszczami, kaszlem, bólami w klatce piersiowej, dusznością - najczęściej szybko ustępują po odstawieniu leku,
 • bóle brzucha, utrata apetytu, zapalenie ślinianek, zapalenie trzustki,
 • łysienie (przemijające),
 • zakażenia drobnoustrojami opornymi na furaginę, gorączka, dreszcze, złe samopoczucie,
 • sinica wskutek methemogiobinemii.

Kiedy nie stosować leku NeoFuragina:

 • w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną - furazydynę, pochodne nitrofuranu lub którykolwiek ze składników tego leku,
 • u kobiet w pierwszych trzech miesiącach ciąży,
 • w okresie donoszonej ciąży (od 38. tygodnia) i porodu, ze względu na ryzyko wystąpienia u noworodka niedokrwistości hemolitycznej (anemii związanej z rozpadem krwinek czerwonych).
 • u dzieci i młodzieży,
 • jeśli u pacjenta stwierdzono niewydolność nerek (w badaniach laboratoryjnych klirens kreatyniny poniżej 60 ml/min lub podwyższony poziom kreatyniny w surowicy),
 • jeśli u pacjenta występuje polineuropatia (zaburzenie układu nerwowego związane z uszkodzeniem nerwów obwodowych, mogące charakteryzować się zaburzeniami ruchowymi lub czuciowymi),
 • jeśli u pacjenta występuje niedobór enzymu dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (choroba związana z genetycznie uwarunkowanym niedoborem enzymu biorącym udział w przemianach zachodzących w czerwonych krwinkach) ze względu na ryzyko wystąpienia hemolizy w przypadku doustnego przyjmowania leku.

W przypadku wystąpienia uczucia mrowienia, drętwienia, gorączki, dreszczy, bólu w klatce piersiowej, duszności należy skonsultować się z lekarzem i odstawić lek.

W przypadku długotrwałego stosowania należy regularnie badać krew, czynność wątroby i nerek.

Podczas leczenia furazydyną należy unikać spożycia alkoholu.

Leku neoFuragina nie należy stosować u dzieci i młodzieży.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekarz, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

NeoFuragina wchodzi w interakcję z:

 • chinolonami (norfloksacyna, kwas nalidyksowy),
 • aminoglikozydami, tetracyklinami,
 • lekami zobojętniającymi sok żołądkowy,
 • inhibitorami anhydrazy węglanowej (acetazolamid),
 • atropiną.

W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

Brak danych o wpływie furazydyny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak u niektórych pacjentów mogą wystąpić działania niepożądane, mogące wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • NeoFuraginę stosuje się doustnie.
 • Lek przeznaczony jest dla osób dorosłych.
 • Lek ten zwykle stosuje się 7-8 dni.
 • Terapię można powtórzyć po 10-15 dniach.
 • NeoFuraginę zaleca się stosować podczas posiłków zawierających białko - polepsza się wchłanianie.

Dawkowanie: w pierwszym dniu stosuje się 2 tabletki 4 razy na dobę; kolejno 2 tabletki 3 razy na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku neoFuragina: W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku neoFuragina, mogą wystąpić nudności, wymioty, bóle głowy, zawroty głowy, reakcje alergiczne, niedokrwistość. Jeśli wystąpią jakiekolwiek niepokojące objawy, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdyż może być konieczne specjalistyczne leczenie. Z uwagi na wydalanie leku z organizmu przez nerki, ryzyko przedawkowania jest zwiększone u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek.

Pominięcie zastosowania leku neoFuragina: W przypadku pominięcia zastosowania leku neoFuragina, leczenie należy kontynuować stosując poprzednio przyjmowane dawki leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku neoFuragina: Przerwanie stosowania leku neoFuragina w trakcie kuracji może powodować brak wyleczenia zakażenia dolnych dróg moczowych.

Substancją czynną leku jest furazydyna (Furazidinum). Jedna tabletka zawiera 50 mg furazydyny.

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, sacharoza, polisorbat 80, kwas stearynowy.

Lek neoFuragina zawiera laktozę jednowodną i sacharozę. 1 tabletka zawiera 18,80 mg laktozy jednowodnej i 10,00 mg sacharozy. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po: Termin ważności (Exp). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Podobne produkty do NeoFuragina, 50 mg, tabl., 30 szt

Kupujący NeoFuragina, 50 mg, tabl., 30 szt
Kupowali również