Tritace 10 Tabletki, 10 mg, 28 sztuk


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Tritace 10 Tabletki, 10 mg, 28 sztuk

Tritace 10 to lek w postaci tabletek stosowany w celu leczenia nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, powikłań po zawale serca, zredukowania ryzyka zawału serca lub udaru mózgu, czy zmniejszenia ryzyka lub opóźnienia nasilenia zaburzeń czynności nerek. Swoje właściwości lecznicze Tritace 10 zawdzięcza substancji czynnej o nazwie ramipryl, należącej do grupy leków nazywanych inhibitorami ACE. Lek Tritace 10 przeznaczony jest wyłącznie dla osób dorosłych.

21,35

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na T

Wskazaniem do stosowania leku Tritace 10 jest: • leczenie nadciśnienia tętniczego, czyli wysokiego ciśnienia krwi; • leczenie po zawale mięśnia sercowego powikłanym niewydolnością serca. Prewencja wtórna u pacjentów po ostrym zawale serca: zmniejszenie umieralności w ostrej fazie zawału u pacjentów z objawami klinicznymi niewydolności serca - produkt należy włączyć do leczenia w okresie > 48 godzin od wystąpienia ostrego zawału serca (od trzeciej doby po zawale); • obniżenie ryzyka zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu. Profilaktyka chorób układu sercowo-naczyniowego: zmniejszenie chorobowości i umieralności z przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów z jawną chorobą układu sercowo-naczyniowego o etiologii miażdżycowej (choroba niedokrwienna serca lub udar bądź choroba naczyń obwodowych w wywiadzie) lub cukrzycą i przynajmniej jednym sercowo-naczyniowym czynnikiem ryzyka; • leczenie objawowej niewydolności serca. Leczenia serca, gdy nie pompuje ono wystarczającej ilości krwi do reszty ciała; • zmniejszenia ryzyka lub opóźnienia nasilenia zaburzeń czynności nerek (niezależnie od tego czy pacjent ma cukrzycę); • leczenie chorób nerek: początkowe stadium cukrzycowej nefropatii kłębuszkowej stwierdzone na podstawie obecności mikroalbuminurii; jawna nefropatia cukrzycowa stwierdzona na podstawie białkomoczu u pacjentów z przynajmniej jednym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego; jawna nefropatia kłębuszkowa o etiologii innej niż cukrzycowa stwierdzona na podstawie białkomoczu ≥ 3 g/dobę.
Skuteczność działania leku Tritace 10 opiera się na właściwościach substancji czynnej o nazwie ramipryl. Należy on do grupy leków nazywanych inhibitorami ACE (inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę). Lek Tritace 10 działa poprzez: • zmniejszanie w organizmie wytwarzania substancji podwyższających ciśnienie tętnicze, • zmniejszanie napięcia i rozszerzanie naczyń krwionośnych, • ułatwianie sercu pompowania krwi w organizmie. Podawanie ramiprylu prowadzi do znacznego obniżenia oporu w obwodowych naczyniach tętniczych. Nie stwierdza się dużych zmian w przepływie osocza przez nerki ani w filtracji kłębuszkowej. Podawanie ramiprylu pacjentom z nadciśnieniem tętniczym prowadzi do obniżenia ciśnienia tętniczego w pozycji leżącej i stojącej bez kompensacyjnego wzrostu częstości pracy serca. U większości pacjentów efekt hipotensyjny po podaniu pojedynczej dawki leku jest stwierdzany po 1 do 2 godzin od doustnego przyjęcia produktu. Efekt maksymalny po przyjęciu pojedynczej dawki występuje zwykle w ciągu 3 do 6 godzin od doustnego przyjęcia produktu. Hipotensyjne działanie pojedynczej dawki utrzymuje się zwykle przez 24 godziny. Maksymalny efekt hipotensyjny w przypadku terapii ciągłej ramiprylem występuje zwykle w ciągu 3 do 4 tygodni. Wykazano, że w przypadku terapii długotrwałej (trwającej 2 lata) utrzymuje się działanie hipotensyjne. Nagłe zaprzestanie przyjmowania ramiprylu nie wywołuje nagłego wzrostu ciśnienia tętniczego z odbicia. W niewydolności serca wykazano skuteczność ramiprylu stosowanego jako leczenie uzupełniające u pacjentów w czynnościowych klasach II–IV wg NYHA (New York Heart Association) leczonych diuretykami i opcjonalnie glikozydami nasercowymi. Stwierdzono korzystny wpływ leku na hemodynamikę w sercu (obniżone ciśnienie napełniania prawej i lewej komory, obniżony całkowity obwodowy opór naczyniowy, podwyższona pojemność minutowa oraz lepszy wskaźnik sercowy). Zmniejsza również aktywację neuroendokrynną. Jak każdy lek, Tritace 10 może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Jeśli pacjent zauważy którekolwiek z następujących ciężkich działań niepożądanych, należy przerwać leczenie lekiem Tritace i natychmiast skontaktować się z lekarzem – może być konieczna pilna pomoc medyczna: • Obrzęk twarzy, warg lub gardła utrudniający połykanie lub oddychanie oraz świąd i wysypka. Mogą to być objawy ciężkiej reakcji nadwrażliwości na lek Tritace. • Ciężkie zmiany skórne, w tym wysypka, owrzodzenia jamy ustnej, nasilenie wcześniej istniejących chorób skóry, zaczerwienienie, pęcherze bądź oddzielanie się skóry (takie jak zespół Stevensa–Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka lub rumień wielopostaciowy). W razie wystąpienia poniższych stanów należy szybko poinformować lekarza: • przyspieszona czynność serca, nierówne lub mocniejsze bicie serca (kołatanie serca), ból w klatce piersiowej, wrażenie ucisku w klatce piersiowej lub bardziej nasilone, ciężkie choroby, w tym zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu, • duszność lub kaszel. Mogą one wskazywać na choroby płuc, • łatwiejsze powstawanie siniaków, dłuższy niż zwykle czas krwawienia, jakiekolwiek objawy krwawienia (np. krwawienie z dziąseł), purpurowe plamki na skórze lub częstsze zakażenia, ból gardła i gorączka, zmęczenie, osłabienie, zawroty głowy lub bladość skóry. Mogą one wskazywać na choroby krwi lub szpiku kostnego, • silny ból brzucha, który może promieniować do pleców. Mogą to być objawy zapalenia trzustki, • gorączka, dreszcze, osłabienie, utrata apetytu, ból brzucha, nudności, zażółcenie skóry lub białkówek oczu (żółtaczka). Mogą to być objawy chorób wątroby, takich jak zapalenie lub uszkodzenie wątroby. Inne działania niepożądane: • często (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 10 pacjentów): ból głowy lub uczucie zmęczenia, zawroty głowy; ryzyko jest większe na początku stosowania leku Tritace oraz po zwiększeniu dawki, zasłabnięcia, hipotensja (nieprawidłowo niskie ciśnienie tętnicze), zwłaszcza po nagłej zmianie z pozycji leżącej na siedzącą lub stojącą, suchy, męczący kaszel, zapalenie zatok lub oskrzeli, duszność, bóle brzucha lub jelit, biegunka, niestrawność, nudności lub wymioty, wysypka z uwypukleniem lub bez uwypuklenia zmian, ból w klatce piersiowej, skurcze lub bóle mięśni, stwierdzenie większego niż zwykle stężenia potasu we krwi w badaniach laboratoryjnych, • niezbyt często (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 100 pacjentów): zaburzenia równowagi (zawroty głowy), świąd skóry i zaburzenia czucia, takie jak: drętwienie, mrowienie, kłucie, uczucie pieczenia lub uczucie pełzania po skórze (parestezje), utrata lub zaburzenia czucia smaku, zaburzenia snu, depresja, lęk, nerwowość lub niepokój, uczucie zatkania nosa, trudności w oddychaniu lub nasilenie astmy, obrzęk jelit nazywany „obrzękiem naczynioruchowym jelit”, którego objawami są bóle brzucha, wymioty i biegunka, zgaga, zaparcia lub suchość w jamie ustnej, większe niż zwykle wydalanie moczu w ciągu dnia, nasilone poty, utrata bądź zmniejszenie apetytu (jadłowstręt), przyspieszone bądź nieregularne bicie serca, obrzęki rąk i nóg; mogą być objawem zatrzymywania większych niż zwykle ilości wody, nagłe zaczerwienienie twarzy, niewyraźne widzenie, bóle stawów, gorączka, impotencja, zmniejszenie popędu płciowego u mężczyzn i kobiet, zwiększona ilość określonych białych krwinek (eozynofilia) w badaniach krwi, wyniki badań krwi wskazujące na zmiany w wątrobie, trzustce lub nerkach, • rzadko (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 1000 pacjentów): uczucie niepewności, rozkojarzenia, zagubienia, czerwony, obrzęknięty język, nadmierne łuszczenie się skóry, swędząca grudkowa wysypka, choroby paznokci (np. rozluźnienie lub oddzielenie paznokcia od łożyska), wysypka lub siniaczenie skóry, plamy na skórze i zimne kończyny, zaczerwienienie, świąd, obrzęk i łzawienie oczu, zaburzenia słuchu i dzwonienie w uszach, osłabienie, zmniejszenie ilości czerwonych krwinek, białych krwinek lub płytek krwi albo stężenia hemoglobiny w badaniach krwi, • bardzo rzadko (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 10 000 pacjentów): nadwrażliwość na światło słoneczne. Inne zgłaszane działania niepożądane: • trudności w koncentracji, • obrzęk warg, • stwierdzenie za małej ilości krwinek w badaniach krwi, • stwierdzenie mniejszego niż zwykle stężenia sodu w badaniach krwi, • stężony mocz (o ciemnym zabarwieniu), nudności lub wymioty, kurcze mięśni, uczucie splątania i napady drgawkowe, które mogą być wynikiem nieprawidłowego wydzielania ADH (ang. anti-diuretic hormone – wazopresyna, hormon antydiuretyczny). Jeśli wystąpią wyżej wymienione objawy, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza prowadzącego, • zmiany koloru palców po wychłodzeniu oraz uczucie mrowienia lub ból po rozgrzaniu (objaw Raynauda), • powiększenie piersi u mężczyzn, • spowolnione lub zaburzone reakcje, • uczucie pieczenia, • zaburzenia węchu, • wypadanie włosów.
Przeciwwskazaniem do stosowania leku Tritace 10 jest uczulenie na ramipryl, inny lek z grupy inhibitorów ACE lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Objawami reakcji uczuleniowej mogą być: wysypka, trudności w połykaniu lub oddychaniu, obrzęk ust, twarzy, gardła lub języka. Ponadto nie należy stosować leku Tritace 10: • jeśli u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek ciężka reakcja alergiczna nazywana „obrzękiem naczynioruchowym”. Do jej objawów należą: świąd, pokrzywka, czerwone plamy na dłoniach, stopach i gardle, obrzęk gardła i języka, obrzęki w okolicy oczu i ust, trudności w oddychaniu i połykaniu. • jeśli pacjent przyjmował lub przyjmuje sakubitryl w skojarzeniu z walsartanem, lek stosowany w leczeniu przewlekłej (długotrwałej) niewydolności serca u dorosłych, • jeśli pacjent poddawany jest dializoterapii lub filtracji krwi innego typu. W zależności od rodzaju używanego aparatu, lek Tritace może nie być odpowiednim lekiem. • jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia czynności nerek związane ze zmniejszonym dopływem krwi do nerek (zwężenie tętnicy nerkowej). • W czasie ostatnich 6 miesięcy ciąży. • Jeśli ciśnienie tętnicze jest bardzo niskie lub niestabilne - lekarz zaleci częste kontrolowanie ciśnienia. • Jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren. Nie zaleca się stosowania leku Tritace 10 u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, ponieważ bezpieczeństwo i skuteczność leku Tritace nie zostały dotychczas ustalone. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Lek Tritace 10 może wpływać na działanie innych leków, a inne leki mogą wpływać na działanie leku Tritace 10. Picie alkoholu w czasie przyjmowania leku Tritace 10 może wywoływać zawroty głowy i uczucie oszołomienia. W razie wątpliwości dotyczących ilości alkoholu dozwolonych podczas przyjmowania leku Tritace 10 należy porozmawiać z lekarzem na temat możliwości sumowania się działania leków obniżających ciśnienie tętnicze i alkoholu. Nie należy stosować leku Tritace 10 w czasie pierwszych 12 tygodni ciąży i nie wolno stosować tego leku od 13 tygodnia ciąży, ponieważ stosowanie go w czasie ciąży może szkodliwie wpłynąć na dziecko. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie stosowania leku Tritace, należy natychmiast poinformować lekarza. Przed planowaną ciążą należy zmienić terapię na odpowiednie, alternatywne leczenie. Pacjentka nie powinna stosować leku Tritace 10, jeżeli karmi piersią. Lek Tritace 10 należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Lek Tritace 10 należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Zalecane dawkowanie leku Tritace 10: Leczenie nadciśnienia tętniczego: • dawka początkowa wynosi zwykle 1,25 mg lub 2,5 mg raz na dobę, • lekarz może dostosowywać dawkę leku, do momentu osiągnięcia odpowiedniej kontroli ciśnienia tętniczego, • dawka maksymalna wynosi 10 mg raz na dobę, • w przypadku stosowania diuretyków (leków moczopędnych), lekarz może odstawić bądź zmniejszyć dawkę stosowanego diuretyku przed włączeniem leku Tritace do leczenia. Zapobieganie wystąpieniu zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu: • dawka początkowa wynosi zwykle 2,5 mg raz na dobę, • lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki, • zwykle stosowana dawka wynosi 10 mg raz na dobę. Zmniejszanie bądź opóźnianie pogorszenia czynności nerek: • dawka początkowa wynosi zwykle 1,25 mg lub 2,5 mg raz na dobę, • lekarz może zmodyfikować dawkowanie leku, • zwykle stosowana dawka wynosi 5 mg lub 10 mg raz na dobę. Leczenie niewydolności serca: • dawka początkowa wynosi zwykle 1,25 mg raz na dobę, • lekarz może zmodyfikować dawkowanie leku, • dawka maksymalna wynosi 10 mg na dobę. Zaleca się podawanie leku w dwóch dawkach podzielonych. Leczenie po zawale mięśnia sercowego: • dawka początkowa wynosi zwykle od 1,25 mg do 2,5 mg raz ma dobę, • lekarz może zmodyfikować dawkowanie leku, • zwykle stosowana jest dawka 10 mg na dobę. Zaleca się podawanie leku w dwóch dawkach podzielonych. U pacjentów w podeszłym wieku lekarz zaleci mniejszą niż zazwyczaj stosowana dawkę początkową, którą następnie będzie stopniowo zwiększać. Ten lek należy przyjmować doustnie, codziennie o tej samej porze. Należy przyjmować tabletki popijając płynem. Nie rozkruszać ani nie rozgryzać tabletek. Lek Tritace 10 można przyjmować niezależnie od posiłków. Podczas stosowania leku Tritace 10 mogą wystąpić zawroty głowy. Ryzyko zawrotów głowy jest większe na początku przyjmowania leku Tritace 10 oraz po zwiększeniu dawki. Jeżeli pacjent ma zawroty głowy, nie należy prowadzić pojazdów, używać narzędzi i obsługiwać maszyn.
Substancją czynną leku Tritace 10 jest ramipryl. Każda tabletka Tritace 10 zawiera 10 mg ramiprylu. Pozostałe składniki to: hypromeloza, skrobia kukurydziana modyfikowana, celuloza mikrokrystaliczna, sodu stearylofumaran.

Kupujący Tritace 10, 10 mg, tabl., 28 szt
Kupowali również