Zdjęcie produktu Tymsal spray

Tymsal spray Płyn do stosowania w jamie ustnej, 30 ml

Tymsal - Spray - płyn do stosowania w przypadku stanów zapalnych jamy ustnej i gardła.

19,25

Kategorie:
Przeciwbólowe » Ból gardła » Aerozole
BESTSELLERY

Produkt jest tradycyjnie stosowany w stanach zapalnych jamy ustnej i gardła. 

Lek TYMSAL – SPRAY to mieszanina wyciągu płynnego z ziela tymianku i nalewki z ziela szałwii.
Produkt przeznaczony jest do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach, a jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu. Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

 

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻADANE:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Możliwe jest wystąpienie reakcji nadwrażliwości, objawiających się m.in. dusznością, pokrzywką i miejscowymi obrzękami.

Kiedy nie stosować leku TYMSAL – SPRAY:

Jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne, tymianek lub szałwię.

 

Ostrzeżenia i środki ostrożności.

Jeśli objawy się nasilą, nie ustąpią albo towarzyszyć im będzie duszność lub gorączka należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. W przypadku dostania się leku do oczu przemyć wodą i w razie potrzeby skontaktować się z lekarzem. Uwaga: Lek zawiera alkohol etylowy (etanol). Przed rozpoczęciem przyjmowania leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

 

Dzieci.

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

 

TYMSAL – SPRAY, a inne leki.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach które pacjent planuje przyjmować.

 

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność.

Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią. Brak danych na temat wpływu na płodność.

 

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

W zalecanym sposobie użycia lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Bezpośrednio po zastosowaniu produktu etanol może być wykrywany przez przyrządy do pomiaru etanolu w powietrzu wydychanym.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to:
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: Lek rozpylać w jamie ustnej 2- krotnie, 3 razy na dobę.

Stosowanie u dzieci:
Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Sposób podawania:
Na śluzówkę jamy ustnej.

 

 

 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku TYMSAL – SPRAY.

Przypadki przedawkowania nie są znane.

 

Pominięcie zastosowania leku TYMSAL – SPRAY.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

 

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

1 ml (co odpowia 970 mg) płynu zawiera 0,7 ml (679 mg) wyciągu płynnego z Thymus vulgaris L. herba i/lub Thymus zygis L. herba (ziela tymianku) (1:3), ekstrahent: mieszanina wodorotlenku amonowego (96 g/l), glicerolu (850 g/kg), etanolu (760 g/l) i wody (1:20:67,8:111,2) oraz 0,3 ml (291 mg) nalewki z Salvia officinalis L. herba (ziela szałwii) (1:5), ekstrahent: etanol 70% (V/V).

 

PRZECHOWYWANIE:

Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25˚C, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Kupujący Tymsal spray, plyn do stos.w j.ustnej, 30 ml
Kupowali również