Zdjęcie produktu Vicks SymptoMed Max

Vicks SymptoMed Max Granulat do sporządzania roztworu doustnego, 10 saszetek

Vicks SymptoMed Max to połączenie paracetamolu – substancji przeciwgorączkowej i przeciwbólowej, fenylefryny – substancji zmniejszającej obrzęk błony śluzowej nosa i chlorfenaminy – substancji przeciwhistaminowej, zmniejszającej ilość wydzieliny z nosa.

22,69

Kategorie:
Przeziębienie i grypa » Katar
Przeziębienie i grypa » Zatoki

Wskazania do stosowania leku Vicks SymptoMed Max:
Leczenie objawowe przeziębienia i grypy, przebiegających z gorączką, słabym lub umiarkowanym bólem (np. bólem głowy, gardła, mięśni), obrzękiem błony śluzowej nosa z tworzeniem wydzieliny.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
W przypadku wystąpienia następujących ciężkich, zagrażających życiu działań niepożądanych należy natychmiast przerwać stosowanie leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym: kaszel, trudności z połykaniem, trudności z oddychaniem, szybkie bicie serca, świąd, opuchnięcie powiek lub okolicy oczu, twarzy i/lub języka, duszność, zatrzymanie moczu, żółte zabarwienie skóry i/lub gałek ocznych, zawał mięśnia sercowego, arytmia komorowa, obrzęk płuc i krwawienie domózgowe.
U niektórych pacjentów stosujących lek Vicks SymptoMed Max mogą wystąpić następujące działania niepożądane:
Często (częściej niż u 1 na 100 osób, ale rzadziej niż u 1 na 10 osób):
Senność, nudności i osłabienie mięśniowe (które mogą ustąpić po 2-3 dniach leczenia), mimowolne ruchy mięśni twarzy, zaburzenia koordynacji, uczucie mrowienia i drętwienia lub zmian temperatury skóry, drżenia, suchość w jamie ustnej, jadłowstręt, zmiany czucia smaku i zapachu, dolegliwości żołądkowo-jelitowe mogące ulec zmniejszeniu przy stosowaniu leku łącznie z pokarmem (np. nudności, wymioty, biegunka, zaparcia, ból w nadbrzuszu), zatrzymanie moczu, trudności z oddawaniem moczu, suchość błony śluzowej nosa i gardła, wysychanie błon śluzowych, nasilona potliwość, niewyraźne i podwójne widzenie.
Niezbyt często (częściej niż u 1 na 1000 osób, ale rzadziej niż u 1 na 100 osób) lub rzadko (częściej
niż u 1 na 10000 osób, ale rzadziej niż u 1 na 1000 osób):
Pobudzenie nerwowe (objawiające się niepokojem, bezsennością, drżeniem, majaczeniem, kołataniem serca a także drgawkami) lub zmęczenie, ucisk w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca, przyspieszenie akcji serca (na ogół przy przedawkowaniu), obniżenie lub podwyższenie ciśnienia tętniczego, cholestaza, zapalenie wątroby lub inne zaburzenia czynności wątroby (łącznie z bólami brzucha, ciemnym zabarwieniem moczu), ciężkie reakcje alergiczne (kaszel, trudności z połykaniem, świąd, opuchnięcie powiek lub okolicy oczu, twarzy i/lub języka, duszność, zmęczenie itp.), nadwrażliwość na światło, zmęczenie, niedociśnienie lub nadciśnienie, krzyżowa alergia na leki podobne do chlorfenaminy, zmiany w morfologii krwi, bóle gardła, obrzęki (opuchlizna), szumy uszne, ostre zapalenie błędnika (część ucha), impotencja, krwawienia międzymiesiączkowe.
Rzadko (częściej niż u 1 na 10000 osób, ale rzadziej niż u 1 na 1000 osób):
Zwiększona aktywność enzymów wątrobowych, zawał mięśnia sercowego, arytmia komorowa, obrzęk płuc i krwawienie domózgowe (na ogół przy stosowaniu dużych dawek).
Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10000 osób):
Zaburzenia krwi takie jak: trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi), agranulocytoza (znaczne zmniejszenie liczby granulocytów – jednego z rodzajów białych krwinek), leukopenia (zmniejszenie liczby leukocytów), neutropenia (zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych), niedokrwistość hemolityczna, hipoglikemia (znaczne zmniejszenie stężenia cukru we krwi), zaburzenia ze strony nerek, mętny mocz, alergiczne zapalenie skóry, wstrząs anafilaktyczny, żółtaczka.
Paracetamol może spowodować uszkodzenie wątroby w przypadku przyjmowania dużych dawek lub przedłużonego leczenia.
Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
Niepokój, lękliwość, osłabienie, drażliwość, nudności, drżenia, bezsenność, ból lub dyskomfort w klatce piersiowej, ciężka bradykardia (bardzo powolne bicie serca), skurcz naczyń krwionośnych, zwiększenie wysiłku mięśnia sercowego (co wpływa szczególnie na pacjentów w podeszłym wieku lub pacjentów z zaburzeniami krążenia mózgowego lub wieńcowego), chłodne dłonie i stopy, zaczerwienienie, trudności z oddychaniem, duszność, pogorszenie ukrwienia nerek, zmniejszenie ilości moczu i zatrzymanie moczu, bladość skóry, stroszenie włosów, hiperglikemia (zwiększone stężenie cukru we krwi), hipokaliemia (zbyt niskie stężenie potasu w surowicy), kwasica metaboliczna. Przy stosowaniu dużych dawek mogą pojawić się: bóle głowy, drgawki, stany psychotyczne z omamami, wymioty. Możliwe jest wywołanie lub
zaostrzenie choroby serca, kołatanie serca. W przypadku przedłużonego stosowania może rozwinąć się niedobór objętości osocza, nadmierna potliwość.
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa{nr telefonu i faksu ww. Departamentu}, e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Kiedy nie stosować leku Vicks SymptoMed Max
- Jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- Jeśli pacjent ma nadciśnienie tętnicze;
- Jeśli u pacjenta występuje nadczynność tarczycy;
- Jeśli pacjent ma jakąkolwiek ciężką chorobę serca lub tętnic (taką jak choroba wieńcowa);
- Jeśli u pacjenta stwierdzono tachykardię (zbyt szybkie bicie serca);
- Jeśli pacjent ma ciężką niewydolność nerek;
- Jeśli pacjent ma jaskrę;
- Jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby;
- Jeśli pacjent leczony jest lekiem z grupy inhibitorów monoaminooksydazy, (IMAO) (takimi jak niektóre leki przeciwdepresyjne lub leki stosowane do leczenia choroby Parkinsona) oraz w okresie 15 dni po ich odstawieniu;
- Lek jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci, ze względu na dużą dawkę paracetamolu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
- U pacjentów z chorobą alkoholową i pacjentów regularnie pijących alkohol należy zachować ostrożność i nie podawać więcej niż 2 saszetki leku Vicks SymptoMed Max (2 g paracetamolu) na dobę. W czasie leczenia nie należy pić alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia toksycznego uszkodzenia wątroby.
- U pacjentów z niedokrwistością, chorobami serca, płuc i zaburzeniami czynności wątroby dozwolone jest stosowanie sporadyczne, należy zasięgnąć porady lekarza przed przyjęciem tego leku.
- Zgłaszano przypadki toksycznego działania na wątrobę w przypadku podania paracetamolu w dobowej dawce nie przekraczającej 4 g.
- Pacjenci chorujący na astmę uczuleni na kwas acetylosalicylowy powinni zasięgnąć porady lekarza przed przyjęciem tego leku. Pacjenci uczuleni na leki przeciwhistaminowe powinni zasięgnąć porady lekarza przed rozpoczęciem stosowania tego leku, ponieważ mogą być uczuleni także na inne leki.
- Pacjenci wrażliwi na działanie leków uspokajających oraz pacjenci z padaczką powinni zasięgnąć porady lekarza przed rozpoczęciem stosowania tego leku, ponieważ może dojść u nich do nasilenia objawów choroby oraz wystąpienia interakcji z lekami stosowanymi do leczenia tych chorób.
- Nie należy stosować więcej niż jednego leku zawierającego paracetamol, gdyż może to prowadzić do zatrucia. Zatrucie paracetamolem może wystąpić zarówno po przyjęciu zbyt dużej pojedynczej dawki jak i w przypadku przyjęcia dawek wielokrotnych.
- Należy zasięgnąć porady lekarza przed zastosowaniem leku Vicks SymptoMed Max w następujących przypadkach: choroby nerek i płuc, rozrost gruczołu krokowego, cukrzyca, astma oskrzelowa, bardzo wolne bicie serca, hipotonia (zbyt niskie ciśnienie krwi), miażdżyca naczyń mózgowych, zapalenie trzustki, choroba wrzodowa żołądka, zwężenie połączenia odźwiernika i dwunastnicy, choroby tarczycy, niedokrwistość, niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej.
- Jeśli u pacjentów leczonych trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi lub innymi lekami o podobnym działaniu pojawią się dolegliwości żołądkowo-jelitowe, należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem. Dolegliwości te mogą być wynikiem powstałej niedrożności porażennej jelit (zatrzymanie ruchów robaczkowych jelita, przesuwających treść pokarmową).
- Nie należy stosować jednocześnie sympatykomimetyków (takich jak leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa, środki hamujące łaknienie lub leki psychostymulujące o działaniu podobnym do amfetaminy) oraz leków przeciwhistaminowych. Podczas stosowania paracetamolu istnieje większe ryzyko uszkodzenia wątroby u pacjentów: - przyjmujących długotrwale karbamazepinę, fenobarbital, fenytoinę, prymidon, ryfampicynę, ziele dziurawca lub inne leki indukujące enzymy wątrobowe; - u których zachodzi możliwość niedoboru glutationu np. z zaburzeniami łaknienia, zakażeniem wirusem HIV, odwodnionych, głodzonych lub wyniszczonych; - pijących regularnie alkohol; - z chorobami wątroby (w tym zespołem Gilbert'a).

Stosowanie leku Vicks SymptoMed Max u osób w podeszłym wieku
Nie należy stosować leku Vicks SymptoMed Max u osób w podeszłym wieku bez konsultacji z lekarzem.
Ze względu na zawartość fenylefryny i chlorfenaminy u pacjentów w podeszłym wieku mogą wystąpić działania niepożądane, takie jak: bradykardia (wolne bicie serca) lub zmniejszenie pojemności minutowej serca.
Należy kontrolować ciśnienie tętnicze krwi, szczególnie u pacjentów z chorobami serca. U starszych pacjentów bardziej prawdopodobne jest wystąpienie objawów takich jak: zawroty głowy, uspokojenie, uczucie splątania, niskie ciśnienie krwi, pobudzenie, suchość w jamie ustnej i zatrzymanie moczu.

Stosowanie leku Vicks SymptoMed Max przez sportowców
Stosowanie leku Vicks SymptoMed Max może dać pozytywny wynik badania kontroli antydopingowej.

Stosowanie leku Vicks SymptoMed Max u dzieci
Vicks SymptoMed Max jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci ze względu na dużą dawkę paracetamolu.

Vicks SymptoMed Max a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio,
a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
Stosowanie leku Vicks SymptoMed Max z innymi lekami może prowadzić do wystąpienia interakcji.
Ze względu na zawartość paracetamolu:
Jeżeli pacjent stosuje jakiekolwiek z niżej wymienionych leków, może zaistnieć konieczność zmiany dawkowania lub przerwania leczenia:
- Doustne leki przeciwzakrzepowe (acenokumarol, warfaryna);
- Leki przeciwpadaczkowe (lamotrygina, fenytoina, fenobarbital, metylofenobarbital, prymidon);
- Leki przeciwgruźlicze (izoniazyd, ryfampicyna);
- Pewne leki stosowane do zwiększenia wydalania moczu (diuretyki pętlowe, np. furosemid);
- Leki stosowane do leczenia dny moczanowej (probenecyd);
- Leki stosowane przeciwko nudnościom i wymiotom (metoklopramid i domperydon);
- Propranolol stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi i zaburzeń rytmu serca;
- Kolestyramina (stosowana do zmniejszenia cholesterolu we krwi);
- Długotrwałe przyjmowanie karbamazepiny;
- Ziele dziurawca lub inne leki indukujące enzymy wątrobowe;
- Kwas acetylosalicylowy;
- Zydowudyna.
Ze względu na zawartość fenylefryny:
Jeżeli pacjent stosuje jakiekolwiek z niżej wymienionych leków, może zaistnieć konieczność przerwania leczenia lub opóźnienia podania leku Vicks SymptoMed Max :
- Inhibitory monoaminooksydazy (leki stosowane w leczeniu m. in. depresji takie, jak fenelzyna, izokarboksazyd, nialamid, tranylcypromina, moklobemid lub leki stosowane w leczeniu choroby Parkinsona, takie jak selegilina). Należy odłożyć podawanie leku Vicks SymptoMed Max o co najmniej 15 dni od zakończenia leczenia tymi lekami;
- Leki blokujące receptor alfa-adrenergiczny (leki stosowane w leczeniu migreny takie jak dihydroergotamina, ergotamina, fenylefryna czy leki wywołujące poród, np. oksytocyna);
- Leki blokujące receptory beta-adrenergiczne (leki stosowane w leczeniu nadciśnienia lub łagodnego rozrostu gruczołu krokowego);
- Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne takie jak amitryptylina, amozapina, klomipramina, dezypramina i doksepina lub czteropierścieniowe jak maprotylina ;
- Wziewne leki znieczulające takie jak cyklopropan i halotan;
- Leki przeciwnadciśnieniowe działające poprzez związek ze współczulnym układem nerwowym takie jak metyldopa, guanetydyna;
- Leki powodujące utratę potasu (takie jak leki moczopędne np. furosemid i inne);
- Leki mające wpływ na przewodzenie w sercu (glikozydy nasercowe, leki przeciwarytmiczne);
- Hormony tarczycy;
- Siarczan atropiny (stosowany m. in. w chorobach serca i układu pokarmowego);
- Leki blokujące receptory adrenergiczne alfa i beta stosowane w chorobach serca i tętnic (takie jak labetalol, karwedylol).
Ze względu na zawartość chlorfenaminy:
Jednoczesne stosowanie następujących leków może nasilić wystąpienie działań niepożądanych:
- Leki działające na ośrodkowy układ nerwowy (stosowane w leczeniu depresji, bezsenności, lęku);
- Inhibitory monoaminooksydazy (w tym furazolidon, pargylina i prokarbazyna);
- Trójpierścieniowe lub czteropierścieniowe leki przeciwdepresyjne, np. maprolityna;
- Leki ototoksyczne (które jako działania niepożądane mogą powodować uszkodzenie słuchu);
- Leki uczulające na światło.
Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych
Jeśli pacjent będzie miał wykonywane badania diagnostyczne (badania krwi, moczu, testy skórne z wykorzystaniem alergenów), należy zgłosić lekarzowi, że jest się w trakcie przyjmowania leku Vicks SymptoMed Max , ponieważ lek ten może wywoływać zmiany w wynikach badań laboratoryjnych.

Vicks SymptoMed Max z jedzeniem, piciem i alkoholem
W trakcie leczenia lekiem Vicks SymptoMed Max nie powinno się pić alkoholu, ponieważ może on spowodować objawy przedawkowania, takie jak nasilenie działania uspokajającego. Stosowanie leku Vicks SymptoMed Max u pacjentów regularnie pijącyc

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Ciąża
W czasie ciąży nie należy stosować leku Vicks SymptoMed Max , jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne. Lek może być zastosowany tylko jeśli potencjalne korzyści dla matki przewyższają ryzyko dla płodu. Decyzję o przyjęciu leku podejmie lekarz.
Karmienie piersią
Paracetamol i chlorfenamina przenikają do mleka ludzkiego, dlatego też kobiety karmiące piersią nie powinny stosować tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Vicks SymptoMed Max może powodować senność i uspokojenie wpływając tym samym na zdolność i szybkość reakcji, dlatego też nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn podczas stosowania tego leku.

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Lek do podawania doustnego.
Sposób podawania:
Zawartość jednej saszetki rozpuścić w niewielkiej ilości gorącej, lecz nie wrzącej wody (najlepiej w połowie szklanki wody). Pozostawić do ostygnięcia i uzyskania temperatury odpowiedniej do picia.
Dawkowanie:
Dorośli: jedna saszetka co 6-8 godzin. Nie należy stosować więcej niż 4 saszetki w ciągu doby.
U pacjentów dorosłych o masie ciała poniżej 50 kg, pacjentów z zespołem Gilberta (rodzinna żółtaczka niehemolityczna), pacjentów odwodnionych, długotrwale niedożywionych lub pacjentów z przewlekłą chorobą alkoholową należy stosować następujący schemat dawkowania: jedna saszetka 2-3 razy na dobę w odstępie czasu 6-8 godzin.
Pacjenci z łagodną do umiarkowanej niewydolnością wątroby:
Nie należy przyjmować więcej niż 2 g paracetamolu (2 saszetki Vicks SymptoMed Max ) na dobę, zachowując minimalnie 8-godzinny odstęp pomiędzy przyjmowanymi dawkami.
Pacjenci z niewydolnością nerek:
Ze względu na zawartą dawkę paracetamolu lek ten nie jest wskazany do stosowania w tej grupie pacjentów.
Jeżeli gorączka występuje dłużej niż przez 3 dni leczenia, ból lub inne objawy dłużej niż 5 dni, objawy ulegają nasileniu lub pojawiają się nowe, należy zwrócić się do lekarza.
Vicks SymptoMed Max należy stosować, gdy występują objawy bólowe i gorączka. W przypadku ich ustąpienia powinno się zakończyć stosowanie leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vicks SymptoMed Max
Jeśli doszło do przyjęcia dawki przekraczającej dawkę zalecaną, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić do najbliższego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, ponieważ często objawy zatrucia pojawiają się dopiero po trzech dniach od przyjęcia leku. Dotyczy to również przypadków ciężkiego zatrucia.
Objawy przedawkowania
Związane z paracetamolem: nudności, wymioty, utrata apetytu, żółte zabarwienie skóry i oczu (żółtaczka), ból brzucha, biegunka, nadmierna potliwość. Może wystąpić ostra niewydolność wątroby oraz martwica wątroby, co może prowadzić do zgonu.
Związane z fenylefryną: nadmierne pobudzenie układu nerwowego z objawami takimi jak niepokój, lęk, pobudzenie, bóle głowy, drgawki, bezsenność, uczucie splątania, drażliwość, utrata apetytu, nudności, wymioty, psychoza z omamami (częściej u dzieci), nadciśnienie, krwawienie do mózgu, obrzęk płuc, zaburzenia rytmu serca, kołatanie serca, skurcz naczyń krwionośnych z możliwym zmniejszeniem dopływu krwi do ważnych narządów, zmniejszenie produkcji moczu i kwasica metaboliczna, zwiększenie wysiłku serca.
Związane z chlorfenaminą: nasilona senność, suchość w jamie ustnej, nosie i gardle, duszność, zaburzenia rytmu serca, pobudzenie układu nerwowego (omamy, drgawki, bezsenność), niedociśnienie.
Leczenie przedawkowania paracetamolu jest bardziej skuteczne, jeśli rozpocznie się w ciągu 4 godzin od przyjęcia zbyt dużej dawki leku.
We wszystkich przypadkach należy spowodować wymioty i wykonać płukanie żołądka. Leczenie szpitalne polega na dożylnym lub doustnym podaniu antidotum – N-acetylocysteiny.
W przedawkowaniu chlorfenaminy i fenylefryny stosuje się leczenie objawowe i podtrzymujące.

Pominięcie zażycia leku Vicks SymptoMed Max
W przypadku pominięcia przyjęcia dawki, należy ją przyjąć jak najszybciej.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
Przerwanie stosowania leku Vicks SymptoMed Max
Podawanie produktu leczniczego uzależnione jest od występowania objawów (ból, gorączka). W przypadku ustąpienia tych objawów powinno się zakończyć podawanie produktu leczniczego.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Co zawiera Vicks SymptoMed Max
Substancjami czynnymi leku są: paracetamol, fenylefryny wodorowinian i chlorfenaminy maleinian.
Substancje pomocnicze to: mannitol, sacharyna sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna,
powidon K30, aromat pomarańczowy PHS 132958 .

Vicks SymptoMed Max zawiera mannitol.
Lek zawiera mannitol, z tego względu może powodować łagodne działanie przeczyszczające.

Jak przechowywać Vicks SymptoMed Max
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Jak wygląda Vicks SymptoMed Max i co zawiera opakowanie
Vicks SymptoMed Max to granulat do sporządzania roztworu do stosowania doustnego.
Jedno opakowanie zawiera 10 saszetek w tekturowym pudełku.

Kupujący Vicks AntiGrip Max (SymptoMed Max),gran.d/sp.r.dou.,10 sasz.
Kupowali również