Vizibim 0,3 mg/ml;3 ml, krople do oczu, 3 butelki


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Vizibim 0,3 mg/ml;3 ml, krople do oczu, 3 butelki

107,39

Kupujący Vizibim, 0,3 mg/ml;3 ml, krople do oczu, 3 butelki
Kupowali również