Welbox 150 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, (i.rów), InPh, Aust, 30 szt.


Zdjęcie podglądowe recepty

Welbox 150 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, (i.rów), InPh, Aust, 30 szt.

80,19

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na W

Welbox jest wskazany w leczeniu dużych epizodów depresji.

Przeciwdepresyjne.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często: reakcje nadwrażliwości, takie jak pokrzywka, utrata apetytu, lęk, pobudzenie, drżenia, zawroty głowy, zaburzenia smaku, wzrost ciśnienia tętniczego krwi, ból brzucha, zawarcia.

Welbox jest przeciwwskazany u:

− pacjentów z nadwrażliwością na bupropion lub którąkolwiek substancję pomocniczą

− pacjentów przyjmujących inne produkty lecznicze zawierające bupropion, ponieważ wystąpienie napadów drgawkowych zależy od dawki, oraz w celu uniknięcia przedawkowania

− pacjentów z napadami drgawkowymi występującymi obecnie lub w przeszłości

− pacjentów z rozpoznanymi nowotworami ośrodkowego układu nerwowego

− pacjentów, którzy kiedykolwiek w trakcie leczenia odstawiają nagle alkohol lub leki, których wycofanie związane jest z ryzykiem wystąpienia napadu drgawkowego (szczególnie benzodiazepiny i środki o działaniu podobnym do benzodiazepin)

− pacjentów z ciężką marskością wątroby

− pacjentów z rozpoznaną aktualnie lub w przeszłości bulimią lub jadłowstrętem psychicznym

− pacjentów równocześnie leczonych inhibitorami MAO.

Produkt leczniczy Welbox może być stosowany nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia leczenia nieodwracalnymi inhibitorami MAO. W przypadku odwracalnych inhibitorów MAO wystarczający jest okres 24 godzin.

Bupropion może wpływać na zdolność wykonywania czynności wymagających oceny sytuacji lub sprawności psychomotorycznej. Pacjenci powinni zachować szczególną ostrożność przed rozpoczęciem prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn i upewnić się, że produkt leczniczy Welbox nie wpływa niekorzystnie na wykonywane przez nich czynności.

Dawkę i częstotliwość przyjmowania preparatu ustala lekarz.

Każda tabletka zawiera 150 mg bupropionu chlorowodorku.

Kupujący Welbox, 150 mg, tabl.o zmod.uwaln.,(i.row),InPh,Aust,30 szt
Kupowali również