Xyzal 0,5 mg/ml, roztwór, doustny, 200 ml


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Xyzal 0,5 mg/ml, roztwór, doustny, 200 ml

24,46

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na X

Objawowe leczenie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (w tym przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa) i pokrzywki.
przeciwalergiczne Ból głowy, senność, suchość w jamie ustnej, zmęczenie, nieżyt nosa, zapalenie gardła, osłabienie, ból brzucha. W przypadku przedawkowania u dorosłych wystąpić może senność, a u dzieci początkowe pobudzenie i niepokój ruchowy, a następnie senność.
 
Lek może powodować senność. W przypadku zaobserwowania tego działania niepożądanego należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.
Gdy masz nadwrażliwość na lewocetyryzynę lub którykolwiek ze składników preparatu, zaburzenia funkcji nerek, rzadko występującą dziedziczną nietolerancję galaktozy, niedobór laktazy Lappa lub zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy.
 
Gdy przyjmujesz leki działające na ośrodkowy układ nerwowy (nasenne, uspakajające). Ponadto należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych preparatach, nawet tych dostępnych bez recepty.
 
Gdy jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży lub karmisz piersią. Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania leku u kobiet w ciąży lub karmiących piersią.
Doustnie. Dawkę i częstotliwość stosowania leku ustala lekarz.
 
Nie zaleca się stosowania u niemowląt i dzieci poniżej 2 roku życia (brak badań odnośnie bezpieczeństwa stosowania w tej grupie wiekowej).
 
W czasie leczenia unikaj spożywania alkoholu. U osób wrażliwych podawanie lewocetyryzyny równocześnie z alkoholem może wpływać na ośrodkowy układ nerwowy.
 
Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy stosować leku po terminie ważności. Przechowuj lek w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.
 
Zapoznaj się z właściwościami leku opisanymi w ulotce przed jego zastosowaniem.
 
dichlorowodorek cetyryzyny

Kupujący Xyzal, 0,5 mg/ml, roztw.doustny, 200 ml
Kupowali również