Zaldiar 37,5 mg+325 mg,tabl.powl.,(i.rów),InPh,Czechy,30szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Zaldiar 37,5 mg+325 mg,tabl.powl.,(i.rów),InPh,Czechy,30szt

20,88

Kupujący Zaldiar, 37,5 mg+325 mg,tabl.powl.,(i.row),InPh,Czechy,30szt
Kupowali również