Zdjęcie produktu Gripex

Gripex Tabletki powlekane, 24 szt

Gripex Lek wieloskładnikowy przeciw objawom przeziębienia i grypy.

28,31

Kategorie:
Przeciwbólowe » Ból gardła
Przeciwbólowe » Ból głowy
Przeziębienie i grypa » Gorączka » Tabletki
Przeziębienie i grypa » Kaszel suchy » Tabletki
Przeziębienie i grypa » Katar
Przeziębienie i grypa » Zatoki

Tagi:
katar, zatkany nos, zapalenie zatok, tabletki, ból gardła, przeziębienie, grypa, kaszel, ból głowy, us pharmacia, bóle mięśniowe, pseudoefedryna, stan zapalny, gorączka, paracetamol, dekstrometorfan

Wskazaniem do stosowania leku Gripex jest: doraźne leczenie objawów przeziębienia, grypy, stanów grypopodobnych, zapalenia zatok przynosowych (gorączka, katar, kaszel, ból głowy, ból gardła, bóle mięśniowe i kostno-stawowe).
Gripex jest lekiem przeznaczonym do leczenia dorosłych i młodzieży oraz dzieci w wieku powyżej 6 lat.

Gripex to lek wieloskładnikowy przeznaczony do krótkotrwałego leczenia objawów przeziębienia i grypy. Zawiera trzy substancje czynne: paracetamol, pseudoefedrynę i dekstrometorfan. Działa przeciwbólowo, przeciwgorączkowo, przeciwkaszlowo, udrożnia przewody nosowe, zmniejsza ilość wydzieliny śluzowej oraz przekrwienie i obrzęk błony śluzowej nosa. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Częstość możliwych działań niepożądanych wymienionych poniżej określono następująco:
•    bardzo często: występują u więcej niz 1 pacjenta na 10;
•    często: występują u 1 do 10 pacjentów na 100;
•    niezbyt często: występują u 1 do 10 pacjentów na 1 000;
•    rzadko: występują u 1 do 10 pacjentów na 10 000;
•    bardzo rzadko: występują u mniej niż 1 pacjenta na 10 000;
•    nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.
Działania niepożądane wystepujące niezbyt często (u 1 do 10 na 1000 pacjentów stosujących lek):
zmęczenie, zawroty głowy,
nudności i wymioty.
Działania niepożądane występujące rzadko (u 1 do 10 na 10000 pacjentów stosujących lek):
reakcje nadwrażliwości typu I: obrzęk alergiczny (czyli obrzęk skóry i tkanek miękkich, często w obrębie twarzy np. wargi, języka, powiek), reakcja anafilaktyczna (czyli duszność, pocenie, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi aż do objawów wstrząsu),
skórne reakcje alergiczne, zaczerwienienie skóry, wysypka.
Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10000 pacjentów stosujących lek):
zaburzenia wytwarzania komórek krwi: granulocytopenia (zmniejszenie liczby granulocytów we krwi), agranulocytoza (brak granulocytów we krwi), małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi),
napad astmy oskrzelowej,
uszkodzenie wątroby występujące najczęściej w wyniku przedawkowania,
kolka nerkowa, martwica brodawek nerkowych, ostra niewydolność nerek, kamica moczowa,
omamy.
Działania niepożądane, których częstość iest nieznana (niemożliwa do określenia na podstawie dostępnych danych):
senność,
przyspieszenie akcji serca (tachykardia),
nieznaczne podwyższenie ciśnienia krwi,
zaburzenia w oddawaniu moczu, zatrzymanie moczu, zwłaszcza u pacjentów z rozrostem gruczołu krokowego.
Ze względu na zawartość barwnika azowego lek może powodować reakcje alergiczne.

Przeciwwskazania:
jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);
jeśli pacjent stosuje inne leki zawierające paracetamol;
jeśli stosowane są leki z grupy inhibitorów MAO (leki stosowane m.m. w depresji), a także w okresie oo 2 tygodni od zaprzestania ich stosowania;
u pacjentów z wrodzonym niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej;
jeśli występuje ciężka niewydolność nerek lub wątroby;
jeśli występuje ciężkie nadciśnienie tętnicze;
jeśli występuję choroba niedokrwienna serca;
u pacjentów z chorobą alkoholową;
u pacjentów z astmą oskrzelową;
w okresie ciąży i karmienia piersią;
u dzieci w wieku poniżej 6 lat.


Przed rozpoczęciem stosowania leku Gripex należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Stosowanie leku przez osoby z niewydolnością wątroby, nadużywające alkoholu oraz głodzone stwarza ryzyko uszkodzenia wątroby.
W czasie przyjmowania leku nie wolno pić alkoholu. Leku nie należy stosować w przewlekłym kaszlu z odkrztuszaniem wydzieliny.
Ostrożnie stosować u pacjentów z niewydolnością nerek, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami rytmu serca, rozedmą płuc, zwiększonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym, rozrostem gruczołu krokowego, nadczynnością tarczycy, cukrzycą, niewydolnością oddechową, astmą oskrzelową oraz u chorych z ryzykiem wystąpienia niewydolności oddechowej, stosujących leki przeciwlękowe, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, inne leki sympatykomimetyczne, tj. zmniejszające przekrwienie, hamujące apetyt i leki psychostymulujące podobne do amfetaminy, stosujących leki przeciwzakrzepowe.
Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach należy skontaktować się z lekarzem.
Należy porozumieć się z lekarzem nawet, jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.
Inne leki i Gripex
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Oddziaływanie leku Gripex z innymi lekami wynika z oddziaływania substancji czynnych wchodzących w skład leku:
Paracetamol
Leku nie należy stosować równocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol.
Leki przyspieszające opróżnianie żołądka (np. metoklopramid) przyspieszają wchłanianie paracetamolu.
Leki opóźniające opróżnianie żołądka (np. propa-ntełina), mogą opóźniać wchłanianie paracetamolu.
Stosowanie paracetamolu jednocześnie z lekami z grupy inhibitorów MAO (stosowanymi w leczeniu m.in. depresji) oraz w ciągu 2 tygodni po zakończeniu leczenia tymi lekami, może wywołać stan pobudzenia i gorączkę.
 Równoczesne stosowanie paracetamolu z zydo-wudyną (AZT, leku stosowanego w zakażeniu wirusem HIV) może nasilać msyczne działanie zydowudyny na szpik kostny.
Paracetamol może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych (pochodne kumaryny).
Równoczesne stosowanie paracetamolu i leków zwiększających metabolizm wątrobowy, ti. niektóre leki nasenne lub leki przeciwpadaczkowe np. fenobarbital, fenytoina, karbamazepina, jak również ryfampicyna (stosowane) w leczeniu m.in. gruźlicy) może prowadzić do uszkodzenia wątroby, nawet podczas stosowania zalecanych dawek paracetamolu.
Picie alKOholu podczas leczenia paracetamolem prowadzi do powstawania toksycznego metabolitu wywołującego martwicę komórek wątrobowych, co w następstwie może doprowadzić do niewydolności wątroby.
Podawanie w skojarzeniu z chloramfenikolem (antybiotyk o szerokim zakresie działania przeciw-bakteryjnego) może powodować zwiększenie stężenia chloramfenikolu w osoczu.
Pseudoefedryna
Stosowanie jednocześnie z albuterolem (stosowany m.in. w leczeniu astmy) może nasilać działanie obkurczające naczynia krwionośne.
Nie stosować jednocześnie z amitryptyiiną (stosowana m.in. w depresji) oraz sympatykomime-tykami (stosowane w leczeniu skurczu oskrzeli, np. w astmie).
Jednoczesne stosowanie z innymi sympatykomime-tykami, tj. lekami zmniejszającymi przekrwienie, hamującymi apetyt lub z substancjami o działaniu psychostymulującym podobnymi do amfetaminy może wywołać podwyższenie ciśnienia krwi.
Chlorek amonu poprzez alkalizację moczu zwiększa zwrotną resorpcję metabolitów pseudoefedryny w nerkach i wydłuża czas jej działania.
Leki zobojętniające (stosowane w łagodzeniu zgagi i niestrawności) mogą zwiększać wchłanianie pseudoefedryny.
Inhibitory MAO (stosowane w leczeniu depresji) powodują wolniejszą eliminację pseudoefedryny z ustroju i zwiększają jej biodostępność.
Pseudoefedryna zmniejsza działanie leków przeciwnadciśnieniowych i może modyfikować działanie glikozydów naparstnicy (stosowanych w niewydolności serca).
Nie stosować jednocześnie z furazolidyną (lek przeciwbakteryjny).
Dekstrometorfan
Nie stosować z inhibitorami MAO (stosowane w leczeniu depresji).
Gripex z jedzeniem i piciem i alkoholem
Pokarm nie zmienia w sposób istotny wchłaniania leku.
W czasie stosowania leku nie można pić alkoholu.
Ciąża i karmienie piersią
Stosowanie leku Gripex w ciąży i w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Przyjmując lek Gripex należy zachować ostrożność w trakcie prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.
Nie przechowywać w temp. powyżej 25oC.
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią ulotki.
Podanie doustne.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: od 1 do 2 tabletek, 3-4 razy na dobę. Nie stosować więcej niż 8 tabletek na dobę.
Dzieci w wieku 6 do 12 lat: 1 tabletka 3-4 razy na dobę. Nie należy stosować więcej niż 4 tabletki na dobę.

(1 tabletka powlekana) zawiera:
substancje czynne:  paracetamol 325 mg, pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg, dekstrometorfanu bromowodorek 10 mg.
substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana, krzemionka koloidalna, kwas stearynowy, powidon, krospowidon,.
Otoczka: opadry II Orange Y-22-13204, hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol, polidekstroza, triacetyna, żółcień pomarańczowa (E 110), Allura red AC (E129).
 

Kupujący Gripex, tabl.powl., 24 szt,bl(2x12)
Kupowali również