Zdjęcie produktu Eloprine

Eloprine (250 mg/5 ml), syrop, 150 ml

Lek Eloprine zawiera jako substancję czynną inozyny pranobeks, który wykazuje działanie przeciwwirusowe i pobudzające czynność układu odpornościowego.

20,19

Kategorie:
CIĄŻA I DZIECKO » Zdrowie mamy » Przeziębienie i grypa
CIĄŻA I DZIECKO » Zdrowie dziecka » Przeziębienie i grypa
WITAMINY I SUPLEMENTY » Wzmacnianie odporności » Pozostałe
Przeziębienie i grypa

Wskazania do stosowania leku Eloprine:

 • Wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających zakażeń górnych dróg oddechowych.
 • W leczeniu opryszczki warg i skóry twarzy wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex). Lek Eloprine może być stosowany jedynie u pacjentów, u których w przeszłości rozpoznano zakażenie wirusem opryszczki pospolitej.

 

Lek Eloprine zawiera jako substancję czynną inozyny pranobeks, który wykazuje działanie przeciwwirusowe i pobudzające czynność układu odpornościowego. Lek Eloprine zawiera substancję czynną - inozyny pranobeks, która hamuje in vitro namnażanie chorobotwórczych dla człowieka wirusów z grupy Herpes.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Inne możliwe działania niepożądane leku Eloprine wymieniono poniżej. 

Często (występują u 1 do 10 osób na 100): - przemijające zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi i w moczu; - podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych lub stężenia azotu mocznikowego we krwi, - nudności z wymiotami lub bez; - bóle w nadbrzuszu; - świąd skóry; - wysypka skórna; - bóle głowy; - zawroty głowy; - zmęczenie lub złe samopoczucie; - bóle stawów.

Niezbyt często (występują u 1 do 10 osób na 1 000): - biegunka; - zaparcia; - nerwowość; - senność lub trudności w zasypaniu (bezsenność); - zwiększona objętość moczu (wielomocz).

Kiedy nie stosować leku Eloprine: 

 • jeśli pacjent ma uczulenie na inozyny pranobeks lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku; objawami reakcji alergicznej mogą być: wysypka, świąd, trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy, warg, gardła lub języka;
 • jeśli pacjent ma aktualnie napad dny moczanowej (silny ból stawu z obrzękiem i zaczerwieniem skóry lub też w obrębie dużych stawów dochodzi do wystąpienia wysięku) lub badania wykazały zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi.

 

Przed rozpoczęciem stosowania Eloprine należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. 

 • Jeśli pacjent miał w przeszłości napady dny moczanowej lub zwiększone stężenia kwasu moczowego we krwi lub w moczu. Lek Eloprine może bowiem wywoływać przemijające zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi i w moczu. 
 • Jeśli pacjent miał w przeszłości kamicę nerkową. 
 • Jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek. W takim przypadku lekarz będzie uważnie kontrolował pacjenta. 
 • Jeśli leczenie jest długotrwałe (3 miesiące lub dłużej). Lekarz zaleci regularne badania kontrolne krwi oraz będzie kontrolować czynność nerek i wątroby.

 

Nie należy stosować leku u dzieci poniżej 1 roku życia.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Należy zwłaszcza poinformować lekarza o lekach wymienionych poniżej, gdyż mogą one wchodzić w interakcje z syropem Eloprine:

 • leki stosowane w leczeniu dny moczanowej (allopurynol lub inne leki); 
 • leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego, w tym leki moczopędne (zwiększające wytwarzanie moczu), np. furosemid, torasemid, kwas etakrynowy, hydrochlorotiazyd, chlortalidon, indapamid; 
 • leki hamujące czynność układu odpornościowego (tak zwane leki immunosupresyjne, stosowane u pacjentów po przeszczepieniu narządów lub w atopowym zapaleniu skóry); 
 • azydotymidyna (lek stosowany w leczeniu pacjentów zakażonych wirusem HIV).

 

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Nie należy przyjmować syropu Eloprine w okresie ciąży i karmienia piersią, chyba że lekarz zaleci inaczej. Lekarz oceni, czy korzyści ze stosowania leku przewyższają ryzyko.

Jest mało prawdopodobne, aby lek Eloprine miał wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 roku życia)
Zalecana dawka dobowa wynosi 50mg/kg masy ciała na dobę (1 ml na 1 kg masy ciała na dobę), zwykle 3 g (czyli 60 ml syropu) na dobę, podawane w 3 lub 4 dawkach podzielnych.
Dawka maksymalna wynosi 4 g inozyny pranobeksu na dobę (czyli 80 ml syropu na dobę).
Dzieci w wieku powyżej 1 roku: Zazwyczaj zalecana dawka wynosi 50 mg/kg masy ciała na dobę (1 ml syropu na 1 kg masy ciała na dobę) w 3 lub 4 równych podzielonych dawkach podawanych w ciągu doby.

Leczenie trwa zazwyczaj od 5 do 14 dni.
Po ustąpieniu objawów podawanie leku zazwyczaj kontynuuje się jeszcze przez 1 do 2 dni.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Eloprine: Dotychczas nie zgłaszano przypadków przedawkowania. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub złego samopoczucia należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Eloprine: W razie pominięcia dawki, należy ją przyjąć niezwłocznie po przypomnieniu sobie o tym, chyba że zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Eloprine: W przypadku przerwania leczenia, oczekiwane działanie lecznicze może nie zostać osiągnięte lub mogą nasilić się objawy choroby.

Substancją czynną leku jest inozyny pranobeks (kompleks zawierający inozynę oraz 4-acetamidobenzoesan 2-hydroksypropylodlmetyloamoniowy w stosunku molarnym 1:3).
1 ml syropu zawiera 50 mg inozyny pranobeksu.
5 ml syropu (1 miarka) zawiera 250 mg inozyny pranobeksu.

Pozostałe składniki to: metylu parahydroksybenzoesan [E 218], propylu parahydroksybenzoesan [E 216], sacharoza, kwas cytrynowy jednowodny, sodu wodorotlenek, aromat pomarańczowy płynny, woda oczyszczona.

Lek Eloprine zawiera metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), sacharozę, sód i etanol (jako składnik aromatu pomarańczowego płynnego).

Eloprine zawiera metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan, które mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego). Eloprine zawiera także sacharozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. 1 ml syropu Eloprine zawiera 650 mg sacharozy. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w 20 ml to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”. Ten lek zawiera 1,39 mg alkoholu (etanolu- jako składnik aromatu pomarańczowego płynnego) w 1 ml. Ilość alkoholu w 20 ml tego leku jest równoważna: maksymalna dawka jednorazowa – 27,8 mg etanolu (20 ml syropu), co jest równoważne mniej niż 1 ml piwa i mniej niż 1 ml wina. Mała ilość alkoholu nie będzie powodowała zauważalnych skutków. Aromat pomarańczowy płynny, będący składnikiem leku zawiera w swoim składzie olejek pomarańczowy zawierający m.in. geraniol, citral.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce po: „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Przechowywać w temperaturze poniżej 25˚C.

Kupujący Eloprine, 250 mg/5 ml, syrop, 150 ml
Kupowali również