Milgamma N (50 mg+50 mg+0,5 mg)/ml;2ml,roztw.do wstrz.,5amp


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Milgamma N (50 mg+50 mg+0,5 mg)/ml;2ml,roztw.do wstrz.,5amp

18,29

Kupujący Milgamma N,(50mg+50mg+0,5mg)/ml;2ml,roztw.d/wstrz,5amp
Kupowali również