Zdjęcie produktu Nurofen Zatoki

Nurofen Zatoki 200 mg+30 mg, tabletki powlekane, 24 szt

NUROFEN ZATOKI Lek o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwgorączkowym.
Łagodzi objawy przeziębienia i grypy.

20,85

Kategorie:
Przeciwbólowe » Ból głowy
Przeziębienie i grypa » Gorączka » Tabletki
Przeziębienie i grypa » Katar
Przeziębienie i grypa » Zatoki

Doraźnie w celu złagodzenia objawów niedrożności nosa i zatok obocznych nosa z towarzyszącym bólem głowy, bólów związanych z niedrożnością zatok oraz gorączką w przebiegu grypy lub przeziębienia.

Nurofen Zatoki to tabletki powlekane zawierające 200 mg ibuprofenu i 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny. Lek działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwgorączkowo. Zmniejsza obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa oraz ilość wydzieliny. Udrożnią nos i zatoki oboczne nosa.

Jak każdy lek, lek Nurofen Zatoki może spowodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Poniżej wymienione działania niepożądane obserwowano podczas stosowania leku w dawkach dostępnych bez recepty, doraźnie. Podczas stosowania leku długotrwale mogą wystąpić również inne działania niepożądane.
Działania niepożądane uszeregowano według częstości występowania stosując następujące określenia:

Bardzo często: występują u więcej niż 1 na 10 leczonych pacjentów.
Często: występują u mniej niż 1 na 10, ale więcej niż 1 na 100 pacjentów.
Niezbyt często: występują u mniej niż 1 na 100, ale więcej niż 1 na 1000 pacjentów. Rzadko: występują u mniej niż 1 na 1000, ale więcej niż 1 na 10 000 pacjent ów.
Bardzo rzadko: wysypują u mnie) niż l na 10 000 pacjentów i w pojedynczych przypadkach.

Często:
- senność, zawroty głowy.
Niezbyt często:
- reakcja nadwrażliwości takie, jak pokrzywka i świąd.
 - lęk, bezsenność, niepokój, omamy,
- bóle głowy, zapaść, zaburzenia smaku,
- kołatanie serca,
- ból brzucha, nudności, nerwowość.

Rzadko:
- nieostre widzenie, zaburzenia wydzielania łez,
- biegunka, wzdęcia, zaparcia, wymioty.

Bardzo rzadko:
- zaburzenia hematopoezy (niedokrwistość, leukopenia, trombocytopenia, pancytopenia, agranulocytoza); pierwszymi objawami są gorączka, ból gardła, powierzchniowe owrzodzenie w jamie ustnej, objawy przypominające grypę, ciężkie wyczerpanie, krwawienie z nosa lub wylewy podskórne,
- u pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi (takimi jak toczeń rumieniowaty układowy, mieszana choroba tkanki łącznej) w okresie stosowania ibuprofenu wystąpiły pojedyncze przypadki jałowego zapalenia opon mózgowych z takimi objawami, jak sztywność karku, ból głowy, nudności, wymioty, gorączka, dezorientacja,
- ciężkie reakcje nadwrażliwości – obrzęk twarzy, języka i krtani, duszność, tachykardia, hipotonia (zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi), reakcja anafilaktyczna, obrzęk naczynioruchowy lub ciężki wstrząs; nasilenie astmy i skurcz oskrzeli,
- przeczulica, szybkie męczenie mięśni,
- nadciśnienie tętnicze, częstoskurcz, rozszerzenie naczyń,
- choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, perforacja lub krwawienie z przewodu pokarmowego,
- zaburzenia czynności wątroby (szczególnie podczas długotrwałego stosowania),
- ciężkie postacie reakcji skórnych, takie jak rumień wielopostaciowy i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka,
- dysuria; zmniejszenie wydalania moczu, obrzęk; ostra niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych (szczególnie podczas długotrwałego stosowania), zwiększenie stężenia mocznika w surowicy krwi.
 W związku z leczeniem NLPZ zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia i niewydolności serca.
Przyjmowanie takich leków jak ibuprofen może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru.
W razie wystąpienia działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku Nurofen Zatoki i skontaktować się z lekarzem.
U niektórych osób w czasie stosowania leku mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku zaobserwowania powyższych objawów, jak również innych, niewymienionych w tej ulotce, należy lek odstawić i skontaktować się z lekarzem.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.
 

  • nadwrażliwość na ibuprofen, pseudoefedrynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą oraz na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ);
  • reakcje alergiczne (np. pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, nieżyt nosa lub astma oskrzelowa) w wywiadzie  po przyjęciu ibuprofenu, kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ);
  • choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy czynna lub w wywiadzie, perforacja lub krwawienie, również te występujące po zastosowaniu NLPZ;
  • ciężką niewydolność: wątroby, nerek lub serca (klasa IV wg NYHA);
  • ciężka choroba wieńcowa serca i zaburzenia sercowo-naczyniowe, ciężka choroba układu krążenia, np. choroba niedokrwienna serca, tachykardia lub ciężkie nadciśnienie tętnicze; jaskra z wąskim kątem przesączania; zatrzymanie moczu;
  • nadczynność tarczycy;
  • skaza krwotoczna;
  • krwotoczny udar mózgu w wywiadzie lub występowanie czynników ryzyka, które mogą zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia krwotocznego udaru mózgu, na przykład przyjmowanie leków zwężających naczynia krwionośne lub innych leków zmniejszających przekrwienie, stosowanych doustnie lub donosowo;
  • ciąża i laktacja;
  • stosowanie inhibitorów monoaminooksydazy (MAO) lub w okresie 14 dni od zakończenia leczenia.

Lek należy stosować doustnie, popijając dużą ilością płynu.
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: dawka początkowa wynosi 2 tabletki. Następnie, w razie potrzeby, od jednej do dwóch tabletek co 4 do 6 godzin. Nie stosować więcej niż sześć tabletek (1200 mg ibuprofenu i 180 mg pseudoefedryny chlorowodorku) w ciągu doby.
Osoby w podeszłym wieku: Nie jest konieczna specjalna modyfikacja dawkowania, o ile nie jest zaburzona czynność nerek lub wątroby. Wtedy dawkowanie powinno być ustalone indywidualnie.
Leku nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat bez zalecenia lekarza.
Lek jest przeznaczony wyłącznie do podawania doustnego i doraźnego stosowania. Jeżeli objawy utrzymują się lub nasilają, lub jeśli wystąpią nowe objawy, należy skontaktować się z lekarzem.
Nie należy stosować leku dłużej niż przez 3 dni bez zalecenia lekarza.
Przyjmowanie leku w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych.
U osób z dolegliwościami przewodu pokarmowego zaleca się przyjmowanie leku podczas posiłku.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nurofen Zatoki W razie przypadkowego przedawkowania leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.
lekarz zastosuje leczenie objawowe i podtrzymujące. W pierwszej godzinie od zażycia leku można podać węgiel aktywowany (dorośli: 50 g; dzieci: 1 g/kg masy ciała).
We wszystkich przypadkach z objawami należy sprawdzić stężenia elektrolitów oraz wykonać badanie elektrokardiograficzne.
Pominięcie zastosowania leku Nurofen Zatoki
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Substancjami czynnymi leku są ibuprofen oraz chlorowodorek pseudoefedryny -1 tabletka powlekana zawiera: ibuprofen 200 mg, chlorowodorek pseudoefedryny 30 mg.
Substancje pomocnicze to:
rdzeń tabletki: wapnia fosforan, celuloza mikrokrystaliczna, powidon, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian;
składniki otoczki: hypromeloza, talk, Opaspray Yellow M-IF-6168 (hypromeloza, tytanu dwutlenek (E171), lak z żółcienią chinolinową (E 104), lak z żółcienią pomarańczową (E 110)) lub Mastercote Yellow FA 0156 (hypromeloza, tytanu dwutlenek (E171), lak z żółcienią chinolinową (E 104), lak z żółcienią pomarańczową (E 110);
tusz do nadruku: Opacode S-1-277001 (szelak, żelaza tlenek czarny (E 172), glikol propylenowy).

Kupujący Nurofen Zatoki, 200 mg+30 mg, tabl.powl.,24 szt
Kupowali również