Zdjęcie produktu Pojemnik do pobierania moczu u niemowląt

Pojemnik do pobierania moczu u niemowląt Jałowy dla chłopców

Pojemnik do pobierania moczu od noworodków i niemowląt jednorazowego użytku, jałowy.
Sterylizowany radiacyjnie.
Pojemność 150 ml.

1,98


W celu zachowania pełnej sterylności nie dopuszcza się uszkodzenia pojemnika oraz kontaktu palców lub jakichkolwiek przedmiotów z jego wnętrzem.
Kontakt pojemnika z ciałem dziecka nie powinien przekraczać 60 minut.
Instrukcja obsługi:
Wyjąć pojemnik.
Odciągnąć załamane dno pojemnika.
Usunąć przekładkę papierową
Przykleić do ciała pojemnik tak, aby otwór pokrywał się z anatomicznym ujściem cewki moczowej.
napełniony pojemnik odkleić od ciała, złamać powierzchnię lepną. skleić.

Kupujący Pojemnik do pobier.moczu u niem.,jał.,d/chłopców
Kupowali również