Zdjęcie produktu Węgiel leczniczy (Norit)

Węgiel leczniczy (Norit) 200 mg, kapsułki twarde, 30 szt.

Węgiel leczniczy (Norit) to produkt leczniczy pochodzenia roślinnego, o silnych właściwościach adsorpcyjnych.

17,39

Kategorie:
Problemy trawienne i pokarmowe » Biegunka

Produkt leczniczy przeznaczony do stosowania w przypadku: nieżytów jelit, biegunki, wzdęć, nadmiernej fermentacji jelitowej, np. przy zmianach klimatu lub składu pokarmu, jako lek uzupełniający w leczeniu zatruć toksycznymi substancjami za wyjątkiem, zatruć cyjankami, mocnymi kwasami i zasadami - po porozumieniu z lekarzem.

Węgiel aktywny (Noris) ma dużą zdolność absorbującą. W przewodzie pokarmowym wiąże drażniące i toksyczne substancje, uniemożliwiając ich wchłonięcie.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Produkt leczniczy Węgiel leczniczy (Norit) może powodować następujące skutki uboczne: W rzadkich przypadkach mogą wystąpić zaparcia. Lek może spowodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe, wymioty, zwłaszcza u dzieci. Lek barwi stolec na czarno.

Nie należy stosować leku Węgiel leczniczy (Norit): jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku, jeśli u pacjenta występuje rozstrój żołądka, podejrzenie niedrożności jelit, ostry ból brzucha i wrzodziejące zapalenie okrężnicy (fragmentu jelita grubego), u osób nieprzytomnych, u których nie zabezpieczono dróg oddechowych.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i  niedostępnym dla dzieci. Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Węgiel leczniczy (Norit) może w pewnym stopniu osłabiać wchłanianie z przewodu pokarmowego innych leków.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Biegunka: 3-4 kapsułki twarde jednorazowo doustnie, popijając niewielką ilością wody.
W razie konieczności można dawkę powtórzyć 3 lub więcej razy w ciągu dnia. W razie długotrwałej lub nawracającej biegunki należy zasięgnąć porady lekarza.

Zatrucie: Niezwłocznie zażyć 10 kapsułek twardych (jedna po drugiej popijając niewielką ilością wody).
Dawkę należy powtórzyć kilkakrotnie po krótkich przerwach. Natychmiast zawiadomić lekarza. Zawiesinę węgla aktywowanego można podawać przez zgłębnik żołądkowy np. podczas płukania żołądka. W przypadku zatrucia i jeśli natychmiastowy kontakt z lekarzem nie jest możliwy, należy jak najszybciej zażyć węgiel leczniczy. Im wcześniej węgiel leczniczy jest zastosowany, tym lepszy jest wynik jego działania.

Substancją czynną leku jest: węgiel leczniczy (Carbo medicinalis).

Jedna kapsułka twarda zawiera: 200 mg węgla aktywnego.

Substancje pomocnicze leku to: żelatyna, dwutlenek tytanu (E171), żelaza tlenek czarny (E172).

Kupujący Wegiel leczniczy (Norit), 200 mg, kaps.twarde, 30 szt
Kupowali również