Zdjęcie produktu Aspirin Complex Hot

Aspirin Complex Hot 500mg + 30mg, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 10 saszetek

Aspirin Complex HOT 10 saszetek, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej.

22,55

Kategorie:
Przeziębienie i grypa » Gorączka » Do rozpuszczenia
Przeziębienie i grypa » Katar

Aspirin Complex HOT - leczenie niedrożności nosa oraz związanych z przeziębieniem dolegliwości bólowych i gorączki. Jak każdy lek, Aspirin Complex HOT może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Możliwe działania niepożądane kwasu acetylosalicylowego:
Wszystkie niżej wymienione objawy są poważnymi działaniami niepożądanymi, które mogą wymagać natychmiastowej pomocy lekarskiej lub hospitalizacji. W razie wystąpienia któregokolwiek z niżej opisanych objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala.
Wrzody trawienne, które w pojedynczych przypadkach mogą prowadzić do perforacji;
Krwawienia z przewodu pokarmowego, które w pojedynczych przypadkach mogą prowadzić do niedokrwistości z niedoboru żelaza. Wystąpienie czarnych stolców lub wymioty krwią są objawami krwawienia z przewodu pokarmowego;
Reakcje uczuleniowe (w tym trudności z oddychaniem, wysypka z możliwym spadkiem ciśnienia krwi), zwłaszcza u pacjentów chorych na astmę oskrzelową.
Poważne działania niepożądane, które mogą wymagać natychmiastowej pomocy lekarskiej. W razie zaobserwowania któregokolwiek z tych objawów należy skontaktować się z lekarzem:

Zwiększone ryzyko krwawienia;


Dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, takie jak bóle brzucha, niestrawność i zapalenie błony śluzowej żołądka;


Zwiększenie aktywności białek wątroby (enzymów wątrobowych).

Możliwe działania niepożądane pseudoefedryny:
Poważne działania niepożądane, które mogą wymagać natychmiastowej pomocy lekarskiej. W razie zaobserwowania któregokolwiek z tych objawów należy skontaktować się z lekarzem:
Objawy niepożądane ze strony serca (np. przyspieszenie rytmu serca);
Zatrzymanie moczu, zwłaszcza u pacjentów z przerostem gruczołu krokowego (prostaty);
Podwyższenie ciśnienia krwi (nie dotyczy osób z kontrolowanym nadciśnieniem);
Bezsenność, rzadko halucynacje oraz inne objawy pobudzenia ośrodkowego układu nerwowego;
Zaburzenia skórne (np. wysypka, pokrzywka, świąd).
W przypadku wystąpienia któregokolwiek z powyższych działań niepożądanych należy zaprzestać stosowania leku.
Należy poinformować o tym lekarza, tak aby mógł ocenić ciężkość reakcji i podjąć decyzję co do dalszego postępowania.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.
Stosowanie leku u osób w podeszłym wieku
Osoby w podeszłym wieku mogą być szczególnie wrażliwe na pseudoefedrynę i może wystąpić u nich bezsenność lub postrzeganie rzeczy, które w rzeczywistości nie istnieją (halucynacje).

Kiedy nie stosować leku Aspirin Complex
- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na kwas acetylosalicylowy lub którykolwiek z pozostałych składników leku
- jeśli u pacjenta występuje uczulenie na salicylany, grupę substancji, do których należy kwas acetylosalicylowy
- jeśli u pacjenta występuje choroba wrzodowa żołądka
- jeśli u pacjenta występuje zwiększona skłonność do krwawień
- w przypadku ciąży lub karmienia piersią
- jeśli u pacjenta występuje niewydolność wątroby lub nerek
- jeśli u pacjenta występuje ciężka, niestabilna niewydolność serca
- jeśli pacjent przyjmuje równocześnie metotreksat w dawce 15 mg na tydzień lub większej
- jeśli u pacjenta występuje bardzo wysokie ciśnienie krwi lub ciężka choroba wieńcowa
- jeśli pacjent równocześnie przyjmuje leki przeciwdepresyjne z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (MAO)
 
Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Aspirin Complex
- jeśli u pacjenta stwierdzono alergię (uczulenie) na inne leki przeciwbólowe, przeciwreumatyczne lub przeciwzapalne jeśli u pacjenta występują alergie (np. z wysypką, świądem, pokrzywką), astma, katar sienny, obrzmienie błony śluzowej nosa (polipy nosowe) lub przewlekle choroby układu oddechowego
- jeśli pacjent przyjmuje równocześnie leki rozrzedzające krew i przeciwdziałające krzepnięciu krwi (przeciwzakrzepowe)
- jeśli u pacjenta występowała w przeszłości choroba wrzodowa żołądka lub krwawienia z przewodu pokarmowego u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek i wątroby
- jeśli pacjent ma być poddany zabiegom chirurgicznym (dotyczy również drobnych zabiegów, takich jak ekstrakcja zęba)
- jeśli pacjent choruje na nadczynność tarczycy, cukrzycę, choroby serca, podwyższone ciśnienie w gałce ocznej, powiększenie gruczołu krokowego (prostaty) lub w przypadku nadwrażliwości na niektóre substancje leków przeciwkaszlowych/stosowanych w przeziębieniu np. fenylefryna i efedryna (substancje sympatykomimetyczne)
- jeśli pacjent równocześnie zażywa leki przeciwbólowe w dużych ilościach. Może to doprowadzić do trwałego uszkodzenia nerek, u pacjentów podatnych na wystąpienie dny moczanowej. W małych dawkach kwas acetylosalicylowy zmniejsza wydalanie kwasu moczowego, co może wywołać napad dny moczanowej. Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Dorośli: jednorazowo 1-2 saszetki (jeżeli nie przepisano inaczej).
Granulat rozpuścić w szklance gorącej, ale nie wrzącej wody i dokładnie wymieszać. Płyn wypić po ochłodzeniu.
Całkowita dawka dobowa nie powinna być większa niż 6 saszetek.
Leku nie należy zażywać dłużej niż 3 dni bez konsultacji z lekarzem.

Jedna saszetka zawiera: kwas acetylosalicylowy (500 mg) i pseudoefedryny chlorowodorek (30 mg).
Zawiera sacharozę.

Kupujący Aspirin Complex Hot, 500 mg+30 mg,gran.d/sp.zaw.dou.,10 szt
Kupowali również