Zdjęcie produktu Efferalgan

Efferalgan Czopki doodbytnicze, 80 mg, 10 szt

Efferalgan, czopki doodbytnicze jest lekiem o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym.

8,85

Kategorie:
Przeziębienie i grypa » Gorączka » Czopki
Mięśnie i stawy » Ból mięśni
Mięśnie i stawy » Bóle stawów
Przeciwbólowe » Ból głowy
Przeciwbólowe » Ból zęba
Przeciwbólowe » Bóle menstruacyjne
Przeciwbólowe » Migrena
Przeciwbólowe » Reumatyzm
BESTSELLERY


Gorączka.
Leczenie objawowe stanów grypopodobnych i przeziębienia.
Bóle różnego pochodzenia.

Lek obniża podwyższoną temperaturę ciała występującą w czasie choroby, nie obniża temperatury prawidłowej. Jak każdy lek, lek Efferalgan, czopki doodbytnicze może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Rzadko: u mniej niż 1 na 1000, ale u ponad 1 na 10000 leczonych pacjentów.
Bardzo rzadko: u mniej niż 1 na 10000 leczonych patentów.
Rzadko: złe samopoczucie, obniżenie ciśnienia krwi, zwiększona aktywność aminotransferaz wątrobowych.
Bardzo rzadko: reakcje nadwrażliwości, częstoskurcz, biegunka, bóle brzucha, nudności, wymioty, kolka nerkowa, martwica brodawek nerkowych, ostra niewydolność nerek, trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi), leukopenia (zmniejszenie liczby białych krwinek), neutropenia (zmniejszenie liczby neutrofilów - typu białych krwinek), spadek wartości INR (współczynnik krzepliwości krwi), wzrost wartości INR.

Nie zaleca się stosowania czopków w przypadku biegunki.
Nie należy stosować preparatu:
jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Efferalgan, czopki doodbytnicze,
jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby,
jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek,
jeśli u pacjenta występuje choroba alkoholowa,
jeśli u pacjenta występuje niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej,
jeśli pacjent jest leczony inhibitorami MAO (leki stosowane m.in. w depresji) oraz w okresie do 14 dni po zakończeniu leczenia,
w przypadku jednoczesnego stosowania z lekami przeciwbólowym i o działaniu agonistyczno-antagonistycznym: buprenorfiną, nalbufiną, pentazocyną,
u pacjenta po przebytym ostatnio zapaleniu odbytu, odbytnicy lub krwawieniu z odbytu.
Ten lek może być stosowany w okresie ciąży i w okresie karmienia piersią tylko za zgodą lekarza i w indywidualnych przypadkach.

Sposób podania: doodbytniczo.
U dzieci należy przestrzegać dawkowania w odniesieniu do masy ciała, w związku z tym należy wybrać odpowiednią postać leku.
Przybliżony wiek odpowiadający określonej masie ciała został podany jedynie jako ogólna wskazówka.
Ta postać leku jest przeznaczona dla niemowląt o masie ciała od 4 do 6 kg (w wieku około od 1 do 4 miesięcy): właściwa dawka to 1 czopek 80 mg, można ją powtarzać w razie konieczności co 6 godzin, nie należy stosować więcej niż 4 czopki na dobę.
Zalecana dawka dobowa: 60 mg na kg masy ciała, należy ją podać w 4 dawkach podzielonych, tzn. 15 mg/kg mc. co 6 godzin. Ze względu na możliwość miejscowego działania drażniącego nie zaleca się stosowania czopków częściej niż 4 razy na dobę. Okres stosowania czopków powinien być możliwie krótki.
Regularne stosowanie pozwala uniknąć wahań nasilenie bólu lub gorączki.
U dzieci należy zachować równe odstępy pomiędzy kolejnymi dawkami zarówno w dzień, jak i w nocy, najlepiej 6 godzinne, nie krótsze niż 4 godziny.
Dorośli i dzieci o masie ciała powyżej 50 kg: całkowita dawka paracetamolu nie może być większa niż 4 g/ dobę - uwzględniając wszystkie preparaty zawierające paracetamol.
Nie stosować tego leku bez zalecenia lekarza dłużej niż 10 dni u dorosłych, u dzieci nie dłużej niż 3 dni.

Substancją czynną leku jest paracetamol.
1 czopek zawiera substancję czynną: paracetamol (Paracetamolum) w dawce 80 mg w jednym czopku o masie 1 g
Inne składniki leku: półsyntetyczne glicerydy.

Kupujący Efferalgan, 80 mg, czopki doodbytn., 10 szt
Kupowali również